Veilige en vitale werkomgeving

Dag in dag uit werken we aan het verlenen van de best mogelijke zorg voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn. Een basisvoorwaarde om goede zorg (en de ondersteuning aan goede zorg) te kunnen bieden is dat er een veilige werkomgeving is en de hulpverleners veilig zijn en zich veilig voelen.

Onze zorgverlening heeft op verschillende momenten een verhoogd risico op onveiligheid. Daarom hebben we een uitgebreid programma ‘Voor alles Veilig’, waar de volgende thema’s aan de orde komen:
 

  1. Het goede gesprek : hoe ga je in gesprek met elkaar over veiligheid?
  2. Veiligheidstrainingen en oefenen : practise what you preach
  3. Veilige werkplek: structureel onderzoeken werkomgeving op verschillende aspecten veiligheid.
  4. Opvang na incidenten : actieve inzet, passend bij de collega
  5. Veilig teamklimaat, grenzen aan gedrag
  6. Veilig op huisbezoek : bindende veiligheidsafspraken.
  7. Leren en verbeteren, opvolging VIM en andere meldingen
  8. Inwerkprogramma nieuwe collega’s: veiligheid vanaf de start!
  9. Veiligheid cliënten: samen werken aan veiligheid  

Over al deze aspecten van ons veiligheidsbeleid kunnen we veel meer uitgebreide toelichting geven.

Als we de veiligheid willen verbeteren, moeten we eerst met elkaar over veiligheid kunnen praten. En dat is lang niet altijd makkelijk en we nemen er ook niet altijd de tijd voor. Om deze reden introduceren we Vijf voor Veilig. Dit houdt in dat we elk overleg binnen Parnassia Groep beginnen met het onderwerp veiligheid waar we 5 minuten over praten. Als er een onderwerp op tafel komt dat meer tijd vraagt, is dat een signaal om daar op een ander moment verder over te praten.