Voorwoord Forensisch

Fivoor en diverse andere zorgmerken bieden forensische en intensieve psychiatrische zorg namens Parnassia Groep. Daarnaast worden de patiënten ook begeleid op het gebied van wonen, werk, scholing, relaties, financiën en natuurlijk ook terugkeer en opnieuw deelnemen aan de maatschappij. Dit totaalpakket verkleint de kans op terugval van de patiënt. Een gecombineerde aanpak van de problemen is het fundament onder onze behandeling. 

De forensische zorg helpt mensen die delicten plegen of dreigen te plegen onder invloed van psychiatrische problemen of verslaving.

De zorg die Fivoor biedt wordt bekostigd door Justitie, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Tabs forensisch

De Forensische Polikliniek van Fivoor biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen. We werken veelal voor patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. We hebben alles in huis om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op herhaling te beperken. Van individuele- en groepsbehandeling tot outreachende zorg, systeemtherapie en materiële hulp. 

Een combinatie van psychiatrische problemen en verslaving komt vaak voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met gecombineerde problemen. Diverse disciplines werken in één team, getraind in het behandelen van verslaving en andere psychiatrische problemen. Het centrum heeft mogelijkheden voor klinische opname en voor ambulante behandeling. 

Fivoor behandelt mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen. In ons behandelaanbod hebben we onder andere het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum), waar patiënten met een tbs-maatregel worden verpleegd en behandeld, een FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek) en een FPA (Forensisch Psychiatrisch Afdeling). 

Op een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de patiënten hierdoor in aanraking gekomen met justitie. Een opname op een forensisch psychiatrische afdeling kan zowel met als zonder een strafrechtelijke maatregel plaatsvinden. Ook vrijwillige opname behoort tot de mogelijkheden. De medewerkers van een FPA helpen om de behandeling succesvol te doorlopen. Veiligheid voor de (mede)patiënt, omwonenden en medewerkers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

 

Vanuit huis wanneer je wilt verder aan uw behandeling werken? Of meekijken in het digitale patiëntendossier? Bij Fivoor is dit voor veel patiënten mogelijk. Via de extra beveiligde online programma’s kunnen patiënten ook zelf thuis aan de slag. Uiteraard naast de gesprekken met de behandelaar. Via eHealth krijgen patiënten meer zicht op de behandeling en kunnen ze zelf meer input geven. Zo beslist de patiënt nog beter samen met zijn behandelaar(s) wat voor behandeling het beste past. 

Forensisch behandelingen