Voorwoord EPA Noord-Holland

Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) Noord-Holland 

In de regio Noord-Holland levert Parnassia zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige psychiatrische problemen.  

Tabs EPA Noord-Holland

Parnassia richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Wij nemen daarbij het herstel van onze patiënten als uitgangspunt. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Kenmerkend is dat de patiënt vanuit deze visie gezien wordt als expert in zijn eigen herstelproces.

Eigen Regie en Herstel is een Evidence Based trainingsaanbod voor mensen met een psychotische stoornis, een bipolaire stoornis, depressie of PTSS. Eigen Regie en Herstel wordt ook wel hersteltraining genoemd. Eigen Regie en herstel kan zowel in individueel als in groepsverband worden gegeven. Joyce en Gerard vertellen over hun ervaringen met de trainingen.

De ggz-teams van Parnassia in Noord-Holland werken volgens de R-ACT methodiek. R-ACT staat voor: Resource Group Assertive Community Treatment. Het is een innovatieve methode om de samenwerking tussen formele en informele steunsystemen te verbeteren. Denk aan het betrekken van naasten, eigen regie van patiënten en samenwerken aan de hersteldoelen van de patiënt met zowel mensen uit de ggz als uit het sociale domein.

Deze methodiek is bestemd de EPA-populatie dat is aangewezen op langdurige intensieve zorg in de vorm van een beschermende woonvorm of op een van onze verblijfsafdelingen. In 2021 – 2022 werken de klinieken bij Parnassia volgens deze methode werken.

Naast wetenschappelijke en specialistische kennis hechten wij veel waarde aan ervaringskennis in onze behandeling van patiënten. Parnassia Groep heeft in regio Noord-Holland ervaringswerkers in huis, medewerkers die ervaring hebben gehad met verslavings- en/of psychische klachten en die deze ervaring willen gebruiken om patiënten en mensen die hun traject hebben afgerond te helpen in hun herstelproces. 

Dankzij een wijkgerichte aanpak werken we beter samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij onze patiënten. Wij hebben onze kennis en expertise gebundeld in GGZ teams (ookwel FACT-teams) genoemd) die elk in een eigen postcodegebied werken.

FACT 11 teams (3 jeugd)
IBT 2 teams 
Specialitsiche teams

 

De levensloopfunctie realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden). Vroegtijdige signalering van risico’s is een belangrijk onderdeel van de levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).

In de regio Zaanstreek Waterland – Kennermerland hebben Fivoor en Parnassia Noord Holland het afgelopen jaar een enorme effort gestoken in het organiseren van de start van beveiligde zorg in de regio. Aanvankelijk was deze zorg toegekend aan GGZ Noord Holland Noord, maar zij hadden onvoldoende mogelijkheden om in de regio onderin Noord Holland deze zorg in volle omvang de organiseren.

Door samenspraak met gemeenten, veiligheidshuis en verzekeraars is nu de regierol bij Fivoor en PG komen te liggen, waardoor de opbouw van deze zorg nu vorm kan worden gegeven.

Wij weten dat werk een grote bijdrage levert aan het duurzame herstel van onze patiënten. Deelname aan de maatschappij en het minder afhankelijk zijn van een uitkering versterkt het gevoel van eigenwaarde. Daarom blijven wij met onverminderd inzetten op IPS. Zie ook onderstaande video.

Psychotherapie is de werkzame behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen, maar slechts 23% van de patiënten krijgt dit. De kwaliteit van de 'overige behandeling' verschilt erg. Met behulp van de Guideline Informed Treatment for Personality Disorders GIP-PD krijgen ook deze behandelingen een samenhangend kader. Zo kunnen we een groot deel van de patiënten goed helpen.