Versterking huisarts en de eerstelijn

De regionale samenwerking tussen huisartsen en de ggz is in het algemeen goed. We zien tegelijkertijd nog mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren rond mentale gezondheid en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Cliënten, huisartsen en ook behandelaren in de ggz hebben last van de:

  • ggz-wachtlijsten;
  • verkeerde, onvolledige of onduidelijke verwijzingen;
  • ontbreken van “warme overdracht”;
  • onvoldoende ondersteuning of nazorg na afronding van ggz-behandeling.

Versterking van de structurele samenwerking tussen huisarts en ggz is nodig en moet gericht zijn op het verbeteren van verwijzing naar de juiste zorg op de juiste plaats. Voor de huisartsenpraktijk moet het gemakkelijk zijn een ggz-professional te consulteren of om juist aangesloten te blijven in een langer durend behandeltraject van een cliënt in de ggz. Ook kan de ggz nog meer ondersteunen, wanneer een huisarts zorg verleent aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Door het inzetten van een medicatiepoli kunnen we vanuit de ggz expertise delen met de huisarts, wanneer een cliënt bij ons uit zorg gaat.

Vanuit een bestaande samenwerking met huisartsen(groepen) zullen we moeten blijven ontwikkelen om de toegankelijkheid van de zorg met elkaar te borgen. Dat doen we door aan de voordeur mensen niet onnodig in te laten stromen in de ggz, door een gezamenlijke aanpak (soms behandeling maar ook alternatieven) en door zorg vanuit de ggz over te dragen aan de huisarts (uitstroom).

Op dit moment hebben we verschillende vormen van samenwerking met de huisarts:

  1. POH GGZ: We hebben 133 collega’s in 3 regio’s voor 424 huisartsen in 177 praktijken.
  2. Verwijzerspunt: Speciaal voor verwijzers hebben we één aanspreekpunt voor collegiale vragen en consultatie.
  3. De Consultatielijn: psychiater of verpleegkundig-specialist ggz dagelijks bereikbaar.
  4. Consultatie in de huisartsenpraktijk: Een ‘vaste’ psychiater of verpleegkundig specialist ggz van Parnassia Groep is 4 uur per maand (een dagdeel) aanwezig voor consultatie en advies.
  5. GGZ Portaal: direct inzage in de status van de cliënt (in zorg).
  6. FIP Zorgcentrale: 24-7 bereikbaarheid voor huisartsen en andere aanbieders.

Ook zijn er vanuit onze zorgbedrijven structurele overleggen met huisartsen en werken we aan projecten die bijdragen aan het versterken van de huisartsenzorg voor het onderdeel mentale gezondheid.