Intro herstelacademie

Onze visie is dat iedereen stappen kan zetten. Onze behandeling en ondersteuning richt zich op het samen met een cliënt kijken naar waar talenten en mogelijkheden liggen. Soms gaat het om grote stappen terug de maatschappij in, maar het kunnen ook kleinere stappen zijn binnen een beschermde omgeving.

We maken daarbij gebruik van herstelacademies en herstelwerkplaatsen. We spreken van een herstelacademie als op een locatie uitsluitend ervaringsdeskundigen (of ervaringsprofessionals) vanuit peersupport een aanbod organiseren dat bestaat uit trainingen, colleges, themabijeenkomsten, en/of lotgenotencontacten.

Om als ‘Herstelwerkplaats’ te worden erkend, moet een locatie aan een aantal kenmerkende functies en uitgangspunten voldoen. Deze functies zijn verdeeld over zes domeinen:

  • de Herstelwerkplaats bevindt zich centraal in de wijk;

  • (ervaringsdeskundige) professionals en deelnemers bepalen samen het aanbod;

  • deelnemers kunnen ook cursusleider zijn;

  • de focus ligt op ontwikkelen en meedoen;

  • persoonlijk en maatschappelijk herstel staat centraal;

  • samenwerking met ketenpartners is essentieel.

Beide vormen zetten in op het samenkomen van mensen die elkaar kunnen helpen om weer mee te doen in de samenleving en daarbij ook de ondersteuning te kunnen krijgen én te kunnen geven. Zo ontstaat weer een netwerk en vertrouwen in het eigen kunnen.

Samen met onze regionale partners werken we in de keten samen met inzet van herstelacademies en -werkplaatsen om mensen op weg helpen

 

Meer over herstelwerkplaatsen