Intro herstelacademie

In onze kernregio’s breiden wij het aanbod van herstelacademies uit. In een zuivere herstelacademie worden alle taken uitgevoerd door de ervaringsdeskundigen en deelnemers.

Een herstelacademie is een centrum voor en door mensen die een ontwrichtende ervaring hebben meegemaakt. Ervaringsdeskundigen geven samen met de deelnemers vorm aan cursussen en activiteiten, primair gericht op het persoonlijk en maatschappelijk herstel. De kracht van een herstelacademie is dat deelnemers zowel de rol van hulpvrager als hulpbieder vervullen en dat het in een zo stigmavrije omgeving aangeboden wordt. Door verschillende methodische zelfhulpgroepen te doorlopen groeit de actiebereidheid om daadwerkelijk te herstellen, omdat het verlangen, zelfvertrouwen, positieve verwachtingen en steun toeneemt.

4 doelstellingen

Met Sociaal in de buurt "Herstelacademie" worden 4 doelstellingen nagestreefd, namelijk:  

 1. Mensen die een ontwrichtende ervaring hebben meegemaakt en hiervan willen herstellen worden bereikt. 
 2. Het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de deelnemers wordt bevorderd.  
 3. Veerkracht en eigen regie van de deelnemers wordt bevorderd. (Positieve gezondheid Huber, 2012)
 4. Maximaal benutten van mogelijkheden in het sociaal maatschappelijk domein en eigen kracht en daarmee de inzet professionele zorgverleners minimaliseren. 

Uitgangspunten

Om deze doelstellingen te bereiken zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 • De herstelacademie bevindt zich op een normaal mogelijke omgeving in de wijk.
   
 • De focus ligt op ontwikkelen en meedoen.
   
 • Persoonlijk en maatschappelijk staan centraal.
   
 • Deelnemers kunnen ook cursusleider zijn.
   
 • Ervaringsdeskundigen en deelnemers bepalen het aanbod.
   
 • Samenwerking met ketenpartners is essentieel

Kenmerken

Kenmerkende functies binnen herstelacademies zijn:

 • Ontmoeting: laagdrempelig en zonder vooropgestelde doelen;
   
 • Zelfhulp;
   
 • Educatie: studiebijeenkomsten rondom thema’s, bijvoorbeeld zin- en betekenisgeving;
   
 • Emancipatie: activiteiten gericht op sociale inclusie, voorlichting;
   
 • Respijt;
   
 • Scholing van ervaringsdeskundigen;
   
 • Deskundigheidsbevordering met hulpverleners in zorg en welzijn;
 • Creatieve en lichaamsgerichte activiteiten, bijvoorbeeld meditatie, yoga.

Lees ook het artikel over herstelacademie Peerpont te Dordrecht.