Horizontaal toezicht

Met ingang van 2021 is Parnassia Groep overgegaan op horizontaal toezicht. Gedurende 2022 hebben we, conform de spelregels van horizontaal toezicht, onze zorg verantwoord aan verzekeraars.
 
Horizontaal toezicht is een andere wijze van verantwoording, waarbij een verschuiving heeft plaatsgevonden. Van controles achteraf naar beheersing van de registratie- en declaratieprocessen.

Deze wijze van verantwoording leidt ertoe dat gedurende het jaar bijzonderheden ten aanzien van
de registratie en declaratie worden gesignaleerd en verbetermaatregelen getroffen worden.

Horizontaal toezicht betekent dat administratieve lasten geleidelijk zullen gaan verminderen en Parnassia Groep steeds meer ‘in control’ komt ten aanzien van de rechtmatigheid van zorguitgaven vanuit de Zorgverzekeringswet. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan ons programma  ‘duurzaam gezond’.

Passende zorg

Voor 2023 hebben we ons auditsysteem aangescherpt en verstevigd. Op afdelingen gaan we samen met kwaliteitsfunctionarissen, maar ook met collega-hulpverleners, aan de slag met verdere verbetering van de kwaliteit en het toetsen hiervan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de toets op passende zorg. Is de juiste behandeling gegeven (niet te zwaar en ook niet te licht)? En wordt er periodiek beoordeeld of het aanbod moet worden aangepast? Dit is noodzakelijk om goede behandelingen te kunnen bieden, alsook om in tijden van schaarste zoveel mogelijk cliënten te kunnen behandelen en begeleiden.