Intro digitalisering

De wereld om ons heen digitaliseert steeds verder en deze ontwikkeling heeft door corona nog eens een extra vlucht gekregen. Een steeds groter deel van ons patiënten is digitaal vaardig én vindt digitale dienstverlening normaal. Als Parnassia Groep spelen we hier de afgelopen jaren al op verschillende manieren op in.

Dit doen we in de behandeling die we bieden: denk aan de digitale poli van Youz en PsyQ Online, maar ook de inzet van VR-brillen en apps als SuperBrains. Ook op onze klinieken worden in toenemende mate digitale tools ingezet om het zorgproces te ondersteunen, onder meer met domotica. Maar ook aan onze voordeur en in de communicatie met patiënten en naasten zetten we in toenemende mate digitale producten in, een ontwikkeling die met het eind 2020 gekozen cliëntportaal van Philips een verdere versnelling moet krijgen.  

Digitalisering: belangrijk hulpmiddel

Digitalisering omschrijven wij als het geheel van digitale contacten (van bellen, chat, mail, beeldbellen tot volledige E-health behandelingen) waarbij de patiënt de 24 uurs regie over zijn behandeling heeft en deze met hulp ook kan uitvoeren.   

Digitalisering helpt ons bij het organiseren van de zorg om de patiënt heen, plaats- en tijd-onafhankelijk. Het is één van de belangrijke hulpmiddelen om passend de juiste zorg op de juiste plek te leveren. 

  • Wij spreken met ieder zorgbedrijf – op basis van hun type zorg – de gewenste verhouding tussen face-to-face en digitale contacten af. Op het niveau van de groep als geheel: 30% van onze cliënten worden in 2024 blended behandeld en 10% van onze behandelingen is in 2024 100% online. 

  • Per patiënten doelgroep (Jeugd, CMD, EPA) een passend digitaal aanbod en dit wordt bij zoveel mogelijk patiënten ingezet.  

  • Met elke patiënt wordt besproken wat er digitaal kan in de behandeling  

  • Met elke behandelaar/team wordt besproken wat er nodig is aan ondersteuning en inhoudelijke training on the job om dit goed te implementeren.  

  • Binnen de TOP preferente zorg digitaliseren we zoveel mogelijk en willen we voorloper laten zijn vanwege beperkt aanbod en relatief grote reisafstand.  

  • Medio 2022 is het Clientportaal operationeel voor alle zorgbedrijven. In 2023 is het cliëntenportaal binnen PG geïmplementeerd. 

  • In 2023 staat de virtuele GGZ en is digitale ondersteuning voor elke patiënt binnen de PG toegankelijk en maakt 50% daar daadwerkelijk gebruik van. 

  • Wij monitoren effectiviteit en efficiency van innovaties en schalen succesvolle implementaties op.