Voorwoord EPA Rijnmond in cijfers

Op deze pagina laten wij u zien wat de omvang is van de EPA zorg in de regio Rijnmond. Deze informatie is opgemaakt conform het informatieprotocol Gepast Gebruik. De gepresenteerde informatie richt zich op het ambulante en klinische aanbod voor deze doelgroep binnen de SGGZ. Antes heeft een compleet aanbod van behandel-, woon- en maatschappelijke zorg. Wij  bieden deze zorg en ondersteuning in een regionaal netwerk met ook collega instellingen. 

Tabs EPA Rijnmond in cijfers

Hieronder Is een weergave gedaan van de omvang van de EPA doelgroep binnen Rotterdam Rijnmond. Vervolgens is binnen de EPA doelgroep aangegeven welke vorm van zorg is ontvangen. 

De klinische capaciteit is de afgelopen jaren sterk teruggebracht door ambulantisering van zorg.
 

Het merendeel van de bedden hebben een matig (C) en intensief (E) verzorgingsgraad. De klinische capaciteit is verspreid over twee woonzorgparken en voorzieningen verdeeld over de regio. 

Klinisch zien we de volgende zorgvraagmix: 

Kenmerken : 6 hectare
113 bedden klinische capaciteit:

Crisiscentrum, PSU,HIB (E)
Spoedeisende hulp (G,F)
Jeugdkliniek (F)

Opnameklinieken (C)
Verslavingskliniek (F)

Deels nieuwbouw, deels oudbouw. Plannen nieuwe en/of aanpassingen op bestaande voorzieningen op het terrein, passend bij de doelgroep

 

Kenmerken: 60 hectare, groen.
131 bedden klinische capaciteit

Hoog Beveiligde Bedden (G)

FPA (G,F)

Opnameklinieken (G,F,E)

Langdurige Intensieve  Behandeling (E,C,B)

Deels nieuwbouw, deels oudbouw. Plannen nieuwe en/of aanpassingen op bestaande voorzieningen op het terrein, passend bij de doelgroep. Ook plannen voor Forensich Wonen. Ook ruimte voor (sociale) woningbouw

In de regio zijn de crisisdienst, 48 FACT-teams, 3 IBT teams en het PIT actief. Ook zijn er 4 VIP (Vroege Interventie Psychose) teams werkzaam. De inrichting van ons aanbod blijft gericht op het zo veel als mogelijk ambulant behandelen van patiënten. Daarvoor worden ook nieuwe ambulanten zorgvormen ontwikkeld, zoals detox thuis