Cijfers HT

Zorgaanbieders in de ggz ervaren op dit moment veel regeldruk rond de verantwoording op rechtmatigheid, waaronder gepast gebruik. Een substantiële vermindering van de regeldruk in de curatieve ggz draagt mede bij aan het oplossen van de arbeidsmarkt-problematiek, het terugdringen van wachtlijsten en het vergroten van het werkplezier van zorgverleners in de ggz.
Gepast gebruik betekent dat wanneer zorg wordt geleverd deze zorg voldoende bewezen effectief is en alleen wordt geleverd aan patiënten die deze zorg ook echt nodig hebben.

Twee basiscriteria uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn daarbij leidend:

  • de zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk (effectieve zorg);

  • de verzekerde moet redelijkerwijs zijn aangewezen op de zorg gezien zijn gezondheidssituatie (medische noodzaak).

Klinische capaciteit

Het heeft altijd de voorkeur om patiënten in hun eigen vertrouwde leefomgeving te behandelen. Hoe beter we hierin slagen, hoe minder bedden er nodig zijn.  Het aantal bedden voor klinisch verblijf Zvw 1e jaar was eind 2016 33% lager (748) dan in 2008 (1.111). Dit was exclusief De Jutters, aangesloten in 2016, Antes Zorg en het dr. Leo Kannerhuis, aangesloten in 2017 resp. 2018. 
Hiermee realiseerde Parnassia Groep de landelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord (juni 2012) om tot 2020 circa 1/3 van de bedden af te bouwen ten opzichte van 2008.  Overigens werd daarin geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van de bevolking. In de jaren 2008-2019 bedroeg de bevolkingstoename in onze drie kernregio’s gemiddeld 11%. 

  

 

  

Herstellen doe je thuis. Dat is niet alleen onze visie op zorg maar ook de praktijk die we terug zien in onze cijfers. De totale klinisch capaciteit van de Parnassia Groep blijft jaar op jaar dalen. We blijven onverminderd opnamevoorkomend werken en de klinische episode in een ambulante behandeling tot het noodzakelijk beperken. 

In de landelijke benchmark van Vektis zien we een bevestiging dat we een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt ten aanzien van de inzet van onze klinische zorg.