Voorwoord EPA Rijnmond

Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) Rijnmond

In de regio Rotterdam Rijnmond, Drechtsteden en Zuid-Hollandse Eilanden levert Antes zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. 

Behandelingen EPA Rijnmond

Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Wij nemen daarbij het herstel van onze patiënten als uitgangspunt. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Kenmerkend is dat de patiënt vanuit deze visie gezien wordt als expert in zijn eigen herstelproces.

Lees het artikel over herstelacademie Peerpoint te Dordrecht. 

Eigen Regie en Herstel is een Evidenced Based trainingsaanbod voor mensen met een psychotische stoornis, een bipolaire stoornis, depressie of PTSS. Eigen Regie en Herstel wordt ook wel hersteltraining genoemd. Eigen Regie en herstel kan zowel in individueel als in groepsverband worden gegeven. Joyce en Gerard vertellen over hun ervaringen met de trainingen.

 

De ggz-teams van Antes in Rotterdam werken volgens de R-ACT methodiek. R-ACT staat voor: Resource Group Assertive Community Treatment. Het is een innovatieve methode om de samenwerking tussen formele en informele steunsystemen te verbeteren. Denk aan het betrekken van naasten, eigen regie van patiënten en samenwerken aan de hersteldoelen van de patiënt met zowel mensen uit de ggz als uit het sociale domein.

Deze methodiek is bestemd de EPA-populatie dat is aangewezen op langdurige intensieve zorg in de vorm van een beschermende woonvorm of op een van onze verblijfsafdelingen. In 2021 – 2022 zijn bij Klinisch Zuid drie klinieken die volgens deze methode werken en bij Klinisch Noord.

Naast wetenschappelijke en specialistische kennis hechten wij veel waarde aan ervaringskennis in onze behandeling van patiënten. Parnassia Groep heeft in regio Rijnmond ervaringswerkers in huis, medewerkers die ervaring hebben gehad met verslavings- en/of psychische klachten en die deze ervaring willen gebruiken om patiënten en mensen die hun traject hebben afgerond te helpen in hun herstelproces. 

Dankzij een wijkgerichte aanpak werken we beter samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij onze patiënten. Wij hebben onze kennis en expertise gebundeld in GGZ teams (ookwel FACT-teams) genoemd) die elk in een eigen postcodegebied werken. Als uitkomst van de fusie zijn de FACT teams van Antes nu samengesteld specialisten op het gebied van psychiatrie en verslaving. 

De ggz-teams werken nauw samen met expertiseteams van Antes op het gebied van onder andere autisme, vroege interventie psychose (VIP), verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, angst en stemming. Ons totale aanbod is in alle teams beschikbaar.  Waar voorheen de zorg bij twee of drie teams kon zijn belegd, werkt nu 1 team vanuit een geïntegreerd behandelplan aan de zorgvraag van een patiënt. 

FACT 48 teams
IBT 3 teams 
VIP 4 teams
PIT 1 teams

Overzicht van locaties in de wijk

De levensloopfunctie realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden). Vroegtijdige signalering van risico’s is een belangrijk onderdeel van de levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).

Deze zorg is nog volop in ontwikkeling en samen met verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn wij aan het organiseren dat deze zorg structureel en kostendekkend wordt bekostigd. 

In de regio Rijnmond zijn de afgelopen jaren al een beveiligde klinische voorziening en een levensloopteam gestart. Dat proces verloopt in goede afstemming met verzekeraars voor de onderdelen die onder de bekostiging van het zorgverzekeringswet vallen.

Met gemeenten en zorgkantoren wordt nu onderzocht hoe een beveiligd beschermde woonvorm kan worden gerealiseerd. Vanuit Antes en Fivoor wordt in samenwerking met Ipse de Bruggen onderzocht hoe en waar deze voorziening gerealiseerd kan worden. 

Wij weten dat werk een grote bijdrage levert aan het duurzame herstel van onze patiënten. Deelname aan de maatschappij en het minder afhankelijk zijn van een uitkering versterkt het gevoel van eigenwaarde. Daarom blijven wij met onverminderd inzetten op IPS. Zie ook onderstaand filmpje:

Psychotherapie is de werkzame behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen, maar slechts 23% van de patiënten krijgt dit. De kwaliteit van de 'overige behandeling' verschilt erg. Met behulp van de Guideline Informed Treatment for Personality Disorders GIP-PD krijgen ook deze behandelingen een samenhangend kader. Zo kunnen we een groot deel van de patiënten goed helpen. 

Bestuur EPA Rijnmond

 

​​​​​​​