Wachttijden aanpak

Mensen met een psychisch probleem wachten te lang op zorg. Dat is een probleem waar, we vanuit Parnassia Groep samen met onze zorgbedrijven en regionale partners, de afgelopen jaren oplossingen voor hebben gezocht. Ondanks dat we verschillende positieve resultaten hebben gerealiseerd, is het probleem van de wachtlijsten en lange wachttijden toegenomen.

Alle inspanningen die we en het kader van de wachttijdenaanpak met elkaar verrichten, moeten bijdragen aan een goede toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor burgers. Het verbeteren van de situatie rond de wachttijden en wachtlijsten, is dan ook een belangrijke graadmeter of de gezamenlijke inzet van ggz aanbieders en zorgpartners door middel van regionale transfertafels en taskforces wachtijden het beoogde effect hebben.
Het probleem van de wachtlijsten is verre van opgelost. Wat we nu doen om wachttijden te verkorten en ook wachtenden te helpen zijn onder meer de volgende initiatieven:

  1. Wachttijdenaanpak Parnassia Groep: behandeling starten binnen 5 weken.
  2. Versterken HOME intake, integratie met verkennend gesprek.
  3. Inzet Superbrains voor wachtenden: starten met online zelfhulp.
  4. Regionale taskforces & transfertafels.
  5. Implementatie Verkennende Gesprekken en Mentale Gezondheidscentra.
  6. Vergroten instroom online poli’s en blended e-healthbehandelingen.

In september 2023 zetten we een volgende stap in ons aanmeld- en instroomproces en gaan we werken met een regionale wachtlijst en een wachtlijst cruciale ggz. Zo kunnen we beter cliëntstromen volgen en meer gericht overleg hebben met onze regionale zorgpartners en financiers.

Bij Parnassia Groep hebben we een Centraal Aanmeldteam (CAT). Na aanmelding wordt bekeken of wij de gevraagde zorg kunnen leveren. Indien onze potentiële cliënt langer dan 5 weken op een intakegesprek moet wachten, kijken we eerst naar alle interne mogelijkheden.
Indien er geen interne alternatieven zijn en er geen sprake is van een cruciale zorgvraag, kijken we vanuit onze coördinerende functie in de regio via de transfertafel naar externe/regionale alternatieven voor zorg.

Cliënten die een complexe vraag hebben, moeten kunnen blijven rekenen op goede en passende toegang tot zorg. Deze aanmeldingen worden op de (interne) wachtlijst voor cruciale ggz gezet. Het gaat in dat geval niet om een crisis- of spoedbeoordeling, die verzoeken krijgen vanwege dringende karakter voorrang en worden altijd in zorg genomen.

Indien voor de aanmeldingen met een CMD-vraag (niet acuut, niet cruciaal) geen interne of regionale alternatieven zijn, adviseren we de huisarts en de cliënt om via de zorgverzekeraar zorgbemiddeling in te schakelen. Wij zetten de cliënt op een regiowachtlijst, waarbij wij de verzekeraar ook actief betrekken om te bemiddelen.

We zijn met onze regionale partners in gesprek hoe we een wachtlijst kunnen ontwikkelen voor regionale en cruciale ggz, met informatie voor wachtende in de betreffende regio.