Cruciale GGZ

In het IZA is opgenomen dat een inventarisatie wordt gedaan van de cruciale ggz. Doel is om zicht te krijgen op de benodigde capaciteit, voorzieningen en infrastructuur van (boven) regionaal cruciaal zorgaanbod, passend bij de zorgvraag van de cliënt. Aan de hand van regiobeelden waarin de totale behoefte aan zorgvraag wordt weergegeven, bepalen verzekeraars en aanbieders welke onderdelen van het aanbod aan zorg cruciaal is in de regio. Aan de hand van de gezamenlijk vastgestelde cruciale ggz, borgen partijen dat het noodzakelijke zorgaanbod regionaal en bovenregionaal passend en doelmatig wordt georganiseerd.

Uit de inventarisatie met onze regionale partners in het cruciale ggz netwerk, is het volgende beeld naar voren gekomen:

De cruciale ggz die hier op 100% is beoordeeld, gaat voor het overgrote deel over mensen die langdurig in zorg zijn en op meerdere levensgebieden problemen ondervinden als gevolg van complexe ggz problematiek (EPA). Wat uit de inventarisatie met onze regionale partners telkens terug kwam, is het belang van essentiële zorg- en ondersteuningsfuncties die de effectiviteit van de inzet van cruciale ggz enorm bepalen. Hoe beter dit netwerk functioneert, hoe minder inzet van de cruciale ggz nodig zal zijn.

Binnen het regionale zorgnetwerk hebben we de cruciale ggz de afgelopen jaren gezamenlijk georganiseerd en verschillende partijen binnen de ggz, zorg en welzijn weten elkaar nu te vinden.

Wel merken we in toenemende mate dat de zorg, de ggz en de cruciale ggz in het bijzonder, fors onder druk staat. We kampen met personeelstekorten waardoor het bieden van de juiste zorg en expertise op de juiste plek en het juiste moment niet altijd meer lukt.
Daar waar bij collega ggz instellingen in het afgelopen jaar cruciale ggz is gestopt, zien we direct een toenemende vraag bij de cruciale ggz onderdelen van onze zorgbedrijven. We vangen die zorg op en tegelijkertijd stellen we vast dat we regelmatig onvoldoende toegerust zijn qua kennis en ook onvoldoende (juiste) professionals hebben om deze zorg op een passende manier te bieden. Wij willen graag met onze regionale partners en zorgverzekeraars in gesprek over de uitdagingen die zich voordoen in de zorg, zowel op dit moment als in de komende jaren en hoe we daar passende oplossingen voor gaan bedenken.