Intro Preventie en vroegdetectie

Investeren in preventie komt ten goede aan de volksgezondheid, ons welzijn en onze productiviteit, en aan de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Ook gemeenten en andere organisaties zien in toenemende mate het belang van preventie en zijn bereid daarin extra te investeren.

Veel mensen maken gebruik van het  bestaande ruime preventie aanbod van Indigo, Brijder en Youz.

De onderstaande websites geven een overzicht van het aanbod waarvoor mensen zich direct kunnen aanmelden:

Van ons preventie-aanbod wordt ook veel gebruik gemaakt.​

Preventie

26.742 deelnemers aan 4.131 preventieve interventies Indigo (volwassenen/jongeren)

10.556 preventie KOPP/KOV (kinderen, ouders en professionals) in Rotterdam en Haaglanden

48.873 deelnemers aan 10.973 preventieve interventies Brijder

Een initiatief rondom preventie waar we bijzondere aandacht voor vragen is Sumona. Sumona verbetert de samenwerking in de keten rond suïcidepreventie. Dankzij oplettende hulpverleners, binnen en buiten de zorg, worden personen met een verhoogd suïciderisico gesignaleerd en aangemeld bij een lokaal team van casemanagers. Daarnaast richt het programma zich op het begeleiden van iemand die een suïcidepoging heeft gedaan. Uit onderzoek weten we dat 1 op de 3 mensen na de eerste poging binnen afzienbare tijd een tweede poging doet. Met het casemanagement Suna (SUïcide NAzorg) bieden we ondersteuning voor de cliënt en familie en verkleinen we de kans op een herhaling.