Intro Preventie en vroegdetectie

Onze zorg is er op gericht om deze zo snel mogelijk, beginnend met preventie, in te zetten. Zo vroeg mogelijk beginnen met behandeling kan voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere en/of langdurige zorg nodig wordt. 

Er is meer aandacht nodig voor preventie en uitgaan van eigen regie op herstel en positieve gezondheid. Met name op gebied van preventie vraagt dit om extra investeringen. Van de 100 miljard die er jaarlijks in Nederland aan zorg wordt uitgegeven, wordt er 70 miljoen aan preventie besteed. Dat past niet bij de noodzaak om sterk in te zetten op preventie. Wij denken hier een grote bijdrage aan te kunnen leveren. Zeker als de regie op de besteding bij de instellingen zelf zal blijven.  

Netwerk voor duurzaam herstel

Iedere patiënt heeft een netwerk om zich heen nodig. Een goed netwerk helpt bij duurzaam herstel. Steeds vaker maken wij gebruik van digitale hulpmiddelen. Daarmee zijn wij in staat om meer plaats- en tijdonafhankelijk onze zorg en ondersteuning aan te kunnen bieden. Dat past bij de herstelgedachte, waarbij de cliënt regie heeft op het eigen herstel. 

Preventie kan een belangrijke rol spelen in het betaalbaar en toegankelijk houden van de GGZ. Het is beter om te voorkomen dan te genezen.  

Er zijn verschillende soorten preventie: 

  • Primaire preventie: activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem of ziekte krijgen. 

  • Secundaire preventie: vroege opsporing van ziekten of afwijkingen bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben. De ziekte kan daardoor eerder worden behandeld, zodat deze eerder geneest of niet erger wordt. 

  • Tertiaire preventie: voorkomen van complicaties en ziekteverergering bij cliënten. Ook het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten valt hieronder.