Intro herstelgerichte zorg

Herstelgerichte zorg betekent binnen Parnassia Groep dat de zorg op een herstelgerichte wijze aan patiënten wordt aangeboden, patiënten gebruik kunnen maken van een breed ggz-aanbod passend bij de verschillende herstelprocessen die zij doormaken en er vanaf dag één samengewerkt wordt met familie. Kenmerkend is dat de patiënt vanuit deze visie gezien wordt als expert in zijn eigen herstelproces.   

Concreet voor de werkpraktijk betekent dit dat de ggz-diensten aansluiten op de verschillende herstelprocessen van de patiënt, namelijk:  

  • Behandeling, gericht op het  herstel van gezondheid. 

  • Rehabilitatie, gericht op het herstel van maatschappelijke rollen.  

  • Ervaringsdeskundigheid en herstelacademies, gericht op het persoonlijke herstel. 

Meer over herstelacademies