Digitale Zorg

Het inzetten van digitale middelen als onderdeel van de behandeling is geen doel op zich. Het moet altijd bijdragen aan het vergroten van de kans op een snel herstel. We gebruiken e-health om onze hulpverlening eerder, dichterbij en zo mogelijk korter en lichter aan te kunnen bieden aan onze cliënten. Daarbij kunnen digitale middelen het werk voor/van onze collega’s ondersteunen om het werk makkelijker te maken of onnodige inzet voorkomen. Zorg-op-afstand met ondersteuning van beeld- en geluidsmiddelen voorkomt onnodige reisbewegingen en kunnen cliënt en behandelaar eenvoudiger contact leggen.

Zo kunnen mensen die op de wachtlijst staan sinds 2023 gebruik maken van Superbrains. Via deze  app hebben ze voor de start van de intake en behandeling  toegang tot psycho-educatie en zelfhulponderdelen.

Vanaf het moment dat de intake is gedaan geeft ons cliëntenportaal 24/7 toegang tot het eigen medisch dossier, zelfhulpmodules en kan een cliënt communiceren met behandelaren.

Daarnaast hebben we een breed scala aan digitale zorgapplicaties die kunnen worden ingezet als onderdeel van behandelingen, waarmee veel trajecten een meer hybride karakter hebben gekregen.

We gebruiken Miles, dit is een unieke, innovatieve smartwatch en app. Dit ‘slimme’ zorghorloge maakt het mogelijk om cliënten uit de klinieken digitaal te ondersteunen en begeleiden bij het veilig durven aangaan van hun afgesproken vrijheden en hen zorg-op-afstand te bieden.

De meest recente ontwikkeling is het onderzoek naar patterns of life. Dit onderzoek richt zich op het leren herkennen van complexe patronen in het leven van een cliënt die een negatieve of positieve interactie hebben met de psychische problematiek. Dit proces wordt ondersteund met data en applicaties welke worden gegenereerd vanuit onderzoek in een grote referentiegroep.

Al deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan het benutten van de kansen van digitale zorg om de uitdagingen van het toenemende personeelstekort het hoofd te bieden en meer cliënten te helpen.