Intro regio Noord-Holland

Op deze pagina tref je een overzicht van initiatieven binnen de regio Zaanstreek Waterland Kennermerland.

Tabs regio Noord-Holland

Gezamenlijke aanpak wachttijden GGZ door transfertafels in Haaglanden. Patiënten zo snel mogelijk voor behandeling naar juiste plek door transparantie in wachttijden en -lijsten, gezamenlijke initiatieven voor triage en doorverwijzing.
Om de wachttijden aan te pakken, is het nodig om écht inzicht te krijgen in de zorgvraag van de mensen die in de regio op de wachtlijst staan. Dit gebeurt aan de transfertafel. Hier geven aanbieders elkaar inzicht in de zorgvragers die op hun afzonderlijke wachtlijsten staan. Ook wordt er gezamenlijk bekeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Door daarbij samen te werken met de verwijzers, komen patiënten ook sneller bij de juiste behandelaar terecht. 

In de regio Zaanstreek Waterland en Kennermerland is met zorgverzekeraars en aanbieders vastgesteld dat er, naast het zorgaanbod van de Parnassia Groep, weinig alternatieve capaciteit is. Omdat er geen substitutiemogelijkheden van substantiele omvang zijn, wordt gezocht naar alternatieve manieren om de wachtlijsten en wachttijden te bestrijden.

De levensloopfunctie realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden). Vroegtijdige signalering van risico’s is een belangrijk onderdeel van de levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).

In de regio Zaanstreek Waterland – Kennermerland hebben Fivoor en Parnassia Noord Holland het afgelopen jaar een enorme effort gestoken in het organiseren van de start van beveiligde zorg in de regio. Aanvankelijk was deze zorg toegekend aan GGZ Noord Holland Noord, maar zij hadden onvoldoende mogelijkheden om in de regio onderin Noord Holland deze zorg in volle omvang de organiseren.

Door samenspraak met gemeenten, veiligheidshuis en verzekeraars is nu de regierol bij Fivoor en PG komen te liggen, waardoor de opbouw van deze zorg nu vorm kan worden gegeven.