7x24 uur bereikbaarheid

Tijdens kantooruren kunnen onze cliënten, huisartsen en iedere burger met een vraag rond psychische gezondheid ons op verschillende manieren bereiken: telefonisch, , via onze website, het cliëntportaal of het verwijzersportaal.

Buiten kantooruren zijn er ook veel vragen van mensen, cliënten, naasten en huisartsen, waarbij onze collega’s kunnen helpen en ondersteunen.  Om aan deze vraag vanuit het (werk-) veld te voldoen, zijn we samen met andere zorginstellingen de FIP zorgcentrale gestart.

FIP Zorgcontact is een zorgcentrale in ontwikkeling, ontstaan vanuit de samenwerking tussen drie organisaties: Florence (expertise in thuis-, verpleeg- en verzorgingshuiszorg), Incluzio (expertise in zorgcentrales) en Parnassia Groep (expertise in de ggz). Met deze bundeling van expertise en bereikbaarheidsdiensten in het sociale domein, geven wij cliënten gespecialiseerde ondersteuning op maat als ze dat nodig hebben.

In de afgelopen twee jaar zijn deze diensten opgebouwd in Den Haag en deze zijn per 2023 beschikbaar voor de regio’s Zaanstreek-Waterland, Midden Kennermerland en Rotterdam-Rijnmond.

Cliënten uit Haaglanden en Noord-Holland kunnen gebruik maken van het spoednummer dat in hun Crisis Signalerings Plan (CSP) staat, dat ze samen met de behandelaar hebben opgesteld. Zo kan de cliënt als het buiten kantoortijden (en in het weekend) niet goed gaat, contact zoeken met een verpleegkundige(triagist) van FIP Zorgcontact.. De verpleegkundige de-escaleert dan op basis van het CSP.

FIP Zorgcontact biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare cliënten door zorginhoudelijke- en bereikbaarheidsdiensten te bieden. Middelen die daarbij ingezet kunnen worden zijn slimme sensoren, beeldbellen, medicijndispensers en personenalarmering.

Door de inzet van deze 7X24 uurs centrale kan met doorgaans kortdurende interventies door professionals de cliënt worden geholpen en kan vaak onnodige inzet van behandelaren worden voorkomen. Dit is een grote winst van deze ontwikkeling.