Intro regio's

Als Parnassia Groep hebben we een grote maatschappelijke opdracht. Het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van onze kernregio’s en in andere steden waar we actief zijn. Dit doen en kunnen we niet alleen. 

We doen dit vanuit de visie van Machteld Huber op de positieve gezondheid:

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.'

In deze visie zijn er veel meer aspecten die een rol spelen bij de gezondheid dan alleen de mentale gezondheid.  

Uitgaand van de kracht van de patiënt en zijn naasten vervullen we samen met onze partners rollen in de hulpverlening, wonen, werk en welzijn. Door samen te werken met partners kunnen we nog beter invulling geven aan onze zorg en daarmee aan onze maatschappelijke opdracht. 

Uitgelicht regio's