Voorwoord CMD

Bij veel voorkomende problematiek als angst en depressie komen gezin, baan en persoonlijke relaties gemakkelijk in de knel. Deze aspecten worden meegenomen in de behandeling. Onder andere door de juiste intensiteit aan te bieden met deels of volledig digitale zorg. Generalistisch als het kan, Specialistisch als het moet. Daar zetten we ons voor in! 

Net als voor het zorgaanbod voor EPA, richten we de zorg voor mensen met CMD problematiek in op de hulpvraag. De visie op passende zorg heeft de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt waarbij ook de inrichting van de organisatie van ons behandelaanbod ingrijpend is gewijzigd.  

   

Met de huidige manier van werken kunnen we niet alle patiënten helpen die onze hulp wel hard nodig hebben, wat leidt tot lange wachtlijsten. De lange wachtlijsten en het feit dat er meer patiënten hulp nodig hebben dan we nu kunnen bieden is een gedeelde zorg van allerlei partijen (wijzelf, verwijzers en verzekeraars). Daarom blijven we ons aanbod evalueren en ontwikkelen. Hieronder een weergave van ons aanbod.  

Tabs CMD, sggz

Ons aanbod begint in aansluiting op de huisartsenpraktijk waar preventief en kortdurend aanbod wordt ingericht binnen de scope van de huisartsen zorg. Met behulp van preventieve programma’s en kortdurende interventies door de POH wordt voorkomen dat beginnende klachten doorzetten tot een stoornis.

Mochten deze eerste interventies geen soelaas of niet passend zijn voor het niveau van de klacht, kunnen wij generalistische zorg aanbieden. Dat kan bij online of bij een praktijk in de wijk. Deze zorg kan, zeker in onze kernregio’s, dichtbij de patiënt worden georganiseerd. Zorg dichtbij en in de eigen omgeving is voor dit niveau van zorgvragen het meest passend. Lees meer over 1 NP.

Voor meer specialistische vragen hebben we ook verschillende vormen die kunnen worden ingezet. Onze praktijk in de wijk kan opschalen of direct inzetten op vragen van specialistische aard.  

Onze professionals helpen de cliënt met psychiatrische problemen op persoonlijke wijze in de directe omgeving van de cliënt. 

Zelf aan de slag met je probleem met ondersteuning op afstand en als het nodig is. Wij hebben een ruime selectie aan online behandelingen en digitale interventies. Het is bij ons mogelijk om een deel van de behandeling online te volgen of om de behandeling helemaal online te doen. Ook zijn er programma’s zonder en met begeleiding van een hulpverlener. Daarnaast bieden we een aantal smartphone, tabletapps en devices aan ter ondersteuning van je behandeling. 

De meest recente ontwikkeling in het aanbod van de zorg voor CMD, is de ontwikkeling van de HOME aanpak. Binnen de Herstel-Op-Maat-aanpak wordt vanuit de principes van de Herstel Ondersteunende Intake met een contextgerichte visie aansluiting gezocht bij de hulpvraag van een patiënt om te komen tot een afgebakende behandeling. 

Samen met de patiënt wordt bepaald hoe de behandeling zo kort als kan en zo intensief als het moet kan worden ingericht. Dit betekent behandeling in beginsel wordt gestart met een HOME aanpak. Pas als de interventie die zijn voorgesteld het beoogde herstel niet bewerkstelligen wordt opgeschaald naar intensief specialistisch zorg door ISP.

Binnen een HOME aanpak kan op basis van de vraag van een patiënt worden gekozen uit een aanbod van kortdurende specialistische interventies, systemische en sociaal-maatschappelijke interventies. De laatste twee vallen niet binnen de bekostiging van zorgverzekeringswet, maar zijn wel onderdeel van de behandeling. Het is de integrale aanpak die moet leiden tot een meer duurzaam resultaat, doordat alle aspecten van de patiënt en diens vraag wordt meegenomen in de aanpak.
 

Wanneer interventies van de HOME aanpak onvoldoende herstel opleveren, kan een intensieve of meer specialistische aanpak gevraagd zijn. In sommige gevallen zal ook directe verwijzing naar een Intensieve Specialistische Poli (ISP) of TOPGGz afdeling nodig zijn omdat er geen passende HOME-interventies zijn. 
Onze specialisten gaan na waarom eerdere interventies niet hebben geholpen en bepalen samen met een patiënt waar de behandeling zich op moet richten om tot een betere uitkomst te komen. 

 

De meeste cliënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts of binnen de ggz. Echter, een klein deel van de cliënten kan daar niet goed genoeg geholpen worden. De behandeling heeft niet voldoende resultaat of de problematiek is te ingewikkeld. Dan kan een TOPGGz afdeling uitkomst brengen.

Meerdere afdelingen binnen Parnassia Groep hebben het TOPGGz-keurmerk. Hiermee hebben zij bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.

Onze afdelingen met een TOPGGz-keurmerk:

Lees meer over dit keurmerk.