EPA Noord-Holland in cijfers INTRO

Op deze pagina laten wij u zien wat de omvang is van de EPA zorg in de regio Noord-Holland. Deze informatie is opgemaakt conform het informatieprotocol Gepast Gebruik. De gepresenteerde informatie richt zich op het ambulante en klinische aanbod voor deze doelgroep binnen de SGGZ. Parnassia Groep heeft een compleet aanbod van behandel-, woon- en maatschappelijke zorg. Wij bieden deze zorg en ondersteuning in een regionaal netwerk met ook collega instellingen.

EPA Noord-Holland in cijfers TABS

Hieronder Is een weergave gedaan van de omvang van de EPA doelgroep binnen Noord Holland. Vervolgens is binnen de EPA doelgroep aangegeven welke vorm van zorg is ontvangen. 

 

 

De klinische capaciteit is reeds een aantal jaren stabiel. Gecorrigeerd voor de druk vanuit andere regio‚Äôs en de beweging vanuit andere domeinen naar de Zvw is sprake van een stabiele klinische capaciteit. In de regio wordt een werkbare maar behoorlijke druk ervaren ten aanzien van de in- door en uitstroom van patienten. 
 
Het merendeel van de bedden hebben een matig (B) en intensief (E,F) verzorgingsgraad. 
Klinische capaciteit verspreid over woonzorgparken en terrein jeugdzorg in Den Haag.

Klinische zien we de volgende zorgvraagmix:

Kenmerken: 30 hectare, groen, aan de rand van Castricum

116 bedden klinische capaciteit:
Opname-en vervolgklinieken (D,F)
High Care (H)
Intensive Care (F)
Rehabilitatie en verblijf (C)

Door de aanwezigheid van klinieken voor vervolgbehandeling is afschaling vanuit de opnamekliniek als tussenstap naar ambulante behandeling mogelijk. 
 
Woonvoorzieningen particulieren
www.wonenopduinenbosch.nl

 

 


 

In de regio zijn de crisisdienst, 11  FACT-teams (waarvan 3 voor jeugdigen), 2 IBT- teams en de behandelteams voor de verschillende specialismen werkzaam in de ambulante hupverlening. De specialistische teams werken vanuit de poliklinieken, welke over de hele regio zijn verspreid. 

In deze regio worden de kosten voor meer dan 50% bepaald door ambulante productie bij mensen die geen dag klinisch zijn opgenomen en ook hier is een stijging van dit percentage te zien.