Onderzoek

Parnassia Groep draagt bij aan het continu verbeteren van de zorg door wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt gefaciliteerd vanuit de Parnassia Groep Academie. In de kenniscyclus werken onderzoekers, hoogleraren, specialisten en (TOPGGz-)afdelingen samen om de juiste vragen op te halen en kennis te verspreiden. Een goed wetenschappelijk klimaat draagt bij aan een aantrekkelijk werkklimaat voor onze professionals.

Betere behandelingen en zorg

De Parnassia Groep Academie ondersteunt het wetenschappelijke onderzoek dat binnen de zorgbedrijven wordt uitgevoerd.
Wij onderzoeken de effectiviteit van behandelingen. Dat gebeurt voor enkelvoudige stoornissen, waarvoor behandelrichtlijnen worden ontwikkeld of aangescherpt. Maar ook naar de effecten van behandelingen bij samenlopende stoornissen. Zo loopt een onderzoek naar de effectiviteit van het behandelen met CGT voor stemmen (Protocol Keijser et al., 2017) bij mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis en auditieve verbale hallucinaties. Deze onderzoeken ondersteunen de doorontwikkeling van de kwaliteit van onze zorg.

Het kan ook gaan om het onderzoeken van nieuwe behandelmethodes. Zoals het inzetten van virtual reality om cliënten met een alcohol- of drugsverslaving in een virtuele omgeving om te laten gaan met craving, lastige sociale situaties en risicomomenten. Doel van het onderzoek is het verkleinen van de kans op terugval in gebruik.

Een recente ontwikkeling op het gebied van onderzoek en ontwikkeling is het onderzoek naar patterns of life, waarbij samen met de cliënt  en met behulp van een digitaal verhalenbord wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden van de cliënt. Waar de triggers en patronen liggen die de klachten veroorzaken of onderhouden. Van daaruit wordt een aanpak op maat bedacht, waarmee de cliënt zelf aan de slag kan en ook een gezamenlijke behandelinzet wordt vastgesteld.

Geïnspireerde collega’s

Onderzoek en opleiden zijn een belangrijk bestanddeel van ons HR beleid. Door collega’s de mogelijkheid te bieden om zich in hun vak door te ontwikkelen en opleidingen te volgen, zijn wij als werkgever aantrekkelijk en zien we dat (nieuwe) collega’s daarvoor naar ons toekomen en blijven.

Passende zorg en gepast gebruik.

Binnen PG willen we actief opvolging geven aan de uitgangspunten van passende zorg en gepast gebruik. Met behulp van de Parnassia Groep Academie en onze TOPGGz afdelingen, kunnen we het handelen in onze zorg objectiveren aan de hand van normen en door het inzetten van gevalideerde meetinstrumenten. Zo kunnen we aan de hand van feiten met elkaar het gesprek aangaan over onze behandelingen en mogelijkheden, om te sturen op het bepalen van het behandeloptimum.