Jeugd en adolescenten voorwoord

De jeugd-ggz heeft specifieke kenmerken, zoals rekening houden met de leeftijdsfase van het kind/de jongere, samenwerking met ouders, school en jeugdhulp. We leren elke dag over preventie en vroeghulp om zo de ontwikkeling van een stoornis te voorkomen.

Hoe helpen we  

Ieder kind en iedere jongere is anders. Daarom krijgt iedereen bij Parnassia Groep een behandeling op maat. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in psychische en psychiatrische stoornissen bij baby's, peuters, pubers en jongvolwassenen. Je kan vertrouwen op verantwoorde zorg en goede dienstverlening en als blijkt dat er expertise nodig is van een andere organisatie, dan werken we daarmee nauw samen.

Tabs jeugd en adolescenten

Wij bieden diverse cursussen, individuele gesprekken en trainingen om psychische klachten en verslavingsproblemen te voorkomen of op tijd op te sporen en aan te pakken. Onze cursussen en trainingen zijn er voor: 

  • Kinderen en jongeren met problemen thuis (psychische of verslavingsproblemen van ouders (KOPP/KVO)) 
  • Kinderen en jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld 
  • Kinderen en jongeren in een complexe echtscheidingssituatie 
  • Kinderen en jongeren met overgewicht en psychische klachten 
  • Kinderen en jongeren met beginnende somberheidsklachten, angstklachten en gedragsproblemen 
  • Ouders en opvoeders waarvan de kinderen problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken  

We bieden begeleiding en behandeling aan alle ouders, verzorgers en broers en zussen van kinderen die bij ons in behandeling zijn. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

Ouders en autisme
Een oudercursus in de vorm van psycho-educatie en vervolgtrainingen waarbij de ouders meer leren over het omgaan en opvoeden van hun kind. Deze trainingen geven we o.a. bij het Sarr voor kinderen met een normale intelligentie en een verstandelijk beperking en autisme.

Online psycho-educatie
Ook online bieden wij begeleiding voor ouders die je kunt volgen wanneer het je uitkomt.

Brusjesgroep
​​​​​​​Broertje + zusje = brusje. In de brusjesgroepen krijgen de broers en zussen informatie over de diagnose autisme of ADHD die bij hun broer of zus gesteld is. Wat is autisme of ADHD precies? Hoe ga je daar als broer of zus goed mee om? En hoe kun je voor jezelf opkomen? Daar gaan we mee aan de slag bij de brusjesgroep.

Als je bij een van onze onderdelen in behandeling komt werk je samen met een behandelaar aan het aanpakken van je problemen. We richten ons daarbij op het verhelpen van de klachten en op de sterke kanten. Hoe we dat doen staat beschreven in het behandelplan dat we in overleg met de patiënt opstellen.

 

Veel behandelingen zijn in groepsvorm. Ze zijn voor jongeren die vergelijkbare problemen hebben. Onderlinge steun en van elkaar leren zijn belangrijke voordelen van een groepsbehandeling. Je leert in een groep ook waar je goed in bent en kunt dit oefenen met anderen.  

Als je bij ons in behandeling bent, ga je naar een poli of een afdeling of komen wij bij jou op bezoek. In de regio Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden bieden we ook de mogelijkheid tijdelijk bij ons te worden opgenomen.  

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of (ernstigere) problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij. Hiervoor werken we zoveel mogelijk vanuit de wijk met onze zorg en behandelingen. In meerdere regio's maken wij deel uit van (jeugd)wijkteams. In een jeugdwijkteam werken we nauw samen met andere jeugdprofessionals om de patiënt  én zijn of haar ouders de juiste hulp te kunnen bieden die nodig is. 

We hebben ook verschillende FACT-teams. Deze teams bieden hulp aan die jongeren die niet zo makkelijk de stap maken naar de reguliere hulpverlening zetten of die zelfs helemaal niet geholpen willen worden. Het gaat om jongeren van 12 tot 24 jaar met vaak ernstige psychiatrische aandoeningen en problemen op andere levensgebieden zoals op school of in het gezin waar ze onderdeel van zijn. 

Vanuit je eigen omgeving behandeling volgen? Dat kan! Wij bieden online hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Een voordeel van deze digitale zorg is dat je snel kunt starten met je behandeling, waar en wanneer dat uitkomt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een smartphone, tablet, laptop of computer met camera en internetverbinding. Lees hier de verhalen van Inger-Elze en Angela. Zij behandelen 100 procent online.  

 

Meer informatie