Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over passende inzet van zorg om zo de toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen en gezondheid te bevorderen. Parnassia Groep heeft de opgaven van het IZA vertaald naar thema’s waar wij in onze kernregio’s, samen met onze partners, in 2023 hard aan hebben gewerkt. Wij zullen als kerninstelling voor 2024 opnieuw inspanning leveren op de opgaven uit het IZA.

In het kader rechts staan de thema’s weergegeven waaraan Parnassia Groep werkt. In deze brochure geven we per thema een korte beschrijving van de huidige stand van zaken. Daarbij merken we op dat de inhoud van- en de doorontwikkeling op verschillende thema’s nog sterk in ontwikkeling is.

Per kernregio vertalen de zorgbedrijven van PG met elkaar de opdracht van het IZA in regionale beleidsplannen. Zo wordt, tussen onze zorgbedrijven, de samenhang in de regionale opdracht van het organiseren van passende zorg goed vastgehouden. Onderdeel van alle plannen, is het kunnen volgen van de impact op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Onze eigen regionale beleidsplannen geven een basis voor het gesprek met onze externe partners. Onze regionale beleidsplannen moeten in samenhang worden gezien met de ontwikkelingen in de regio die we in 2023 ingezet hebben, ook met onze zorgpartners, verzekeraars en gemeenten bij de uitwerking van het IZA regioplan.