Duurzaamheid

Parnassia Groep werkt aan een duurzame ggz. We brengen onze CO2-uitstoot omlaag, totdat we helemaal klimaatneutraal zijn. We realiseren dit door circulaire bedrijfsvoering, energie neutrale gebouwen, aandacht voor de helende werking van de natuur en meer biodiversiteit op onze terreinen. We investeren in vitale medewerkers door een levensfasebewust personeelsbeleid.

Bewustwording en kennis, maar ook vaardigheden, onderzoek en samenwerking zijn belangrijk bij het verduurzamen van de zorg. Leren en onderzoeken wat de relatie is tussen menselijk handelen, klimaatcrisis, milieuvervuiling en gezondheid, stelt ons in staat ook andere keuzes te maken. Hierbij is betrokkenheid van alle professionals in de zorg noodzakelijk: Van bestuurder tot beleidsadviseur en van zorgverlener tot facilitair ondersteuner. Alleen met elkaar kunnen we de beweging maken naar een meer duurzame samenleving.

We zijn sinds 2022 trotse Voorloper Groene ggz en dragen dit uit door:

  • In te zetten op meer natuurlijke biodiversiteit op onze woonzorglocaties.
  • Natuur gebruiken als bron voor mentale (positieve) gezondheid voor cliënten en collega’s.
  • Sociale cohesie te versterken door buurtparticipatie.

In onze gebouwen hebben we onder andere de volgende resultaten geboekt:

  • 6600 zonnepanelen op 24 verschillende gebouwen geplaatst met een rendement van 1.611.810 kilowattuur per jaar.
  • Vervanging van warmteboilers door kleinere elektrische boilers en leidingisolatie.
  • Gebruik van ledverlichting (met sensoren voor aanwezigheid en daglicht).
  • Slimme inkoop van groene energie.
  • De inzet van slimme sensoren die installaties aansturen op basis van aanwezigheid en CO2 gebruik.

In 2024 gaan wij de verschillende onderdelen van ons duurzaamheidsbeleid verder verbinden. Daarbij voldoen wij aan de European Systainibilty Reporting Standards. Aan de hand van CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive) gaan wij over onze duurzaamheidsinspanningen rapporteren. Naast de wettelijke verplichting gaat deze rapportage ons helpen om continu en bewust te blijven investeren in het vergroten van onze duurzaamheid en zo bij te dragen aan een groene, eerlijke wereld waar het fijn leven en werken is voor iedereen.