Elke collega telt

Dag in dag uit werken we aan het verlenen van de best mogelijke zorg voor de cliënten die bij ons in behandeling zijn. Een basisvoorwaarde om goede zorg (en de ondersteuning aan goede zorg) te kunnen bieden, is dat er een veilige werkomgeving is en hulpverleners veilig zijn en zich veilig voelen. Daarnaast werken we aan het duurzaam inzetbaar houden van onze collega’s door actief in te zetten op een goede gezondheid en werkplezier.

Veilig voor alles

Wij werken elke dag aan een werkomgeving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Ieders talent wordt gezien, gewaardeerd en benut. We sluiten aan op de wensen en behoeften van onze cliënten met oog en gevoel voor diversiteit. Zodat iedereen zich bij ons welkom, veilig en begrepen voelt.

Intern is een werkgroep gevormd van collega’s vanuit verschillende onderdelen van ons bedrijf en verschillende achtergronden bezig om dit uitgangspunt ook concreet te vertalen in ons dagelijkse handelen.

Fit en Vitaal

Fluitend naar je werk en weer fluitend terug, dat is de opdracht voor het programma ‘fit en vitaal’. Daarin heeft een medewerker niet alleen zelf een rol, ook wij als Parnassia Groep willen onze collega’s hierin faciliteren. We bieden ondersteuning bij het inrichten van de werkplek, er zijn programma’s die ondersteunen in gezond gedrag  en medewerkers kunnen deelnemen aan een sportregeling.

Verminderen regeldruk.

Eén van de grootste ergernissen van onze collega’s in de zorg, is het bovenmatig moeten registreren en het voeren van een uitgebreide administratie. We zijn dan ook blij dat dit onderwerp in het IZA is opgenomen. Een goede registratie en betrouwbare administratie zijn voor ons basisvoorwaarden voor onze bedrijfsvoering. Met Horizontaal Toezicht kunnen we ons ook op een transpartante manier verantwoorden richting onze financiers. Tegelijkertijd willen we ook de administratieve druk voor onze collega’s zo laag mogelijk houden. Het gesprek over ‘onnodige administratie’ begint om met elkaar te begrijpen en kennis waarom bepaalde zaken moeten worden vastgelegd of bepaalde procedures van belang zijn. Met collega’s en ook met onze financiers willen we in 2024 komen tot twee uur besparing per collega door het verminderen van administratieve lasten. Die tijd kunnen we dan inzetten voor zorg.