Maakt u zich zorgen over uw kind?

Maakt u zich zorgen over uw kind?

meisje+bij+gracht+200x200.jpg

Opvoeden en opgroeien kan soms problemen geven. Heeft uw kind vaak ruzie? Denkt u dat uw kind angsten heeft? Voelt hij of zij zich alleen? Is uw kind de hele nacht aan het gamen of zijn er andere problemen thuis of met vrienden? Gelukkig verdwijnen veel problemen weer vanzelf.  Gebeurt dit niet en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u hulp inschakelen van verschillende deskundigen, bijvoorbeeld van uw huisarts, de interne begeleider op school, het Centrum voor Jeugd en Gezin, of het wijkteam.

Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid en kan uw kind en de  andere leden van uw gezin helpen. Een huisarts en/of een wijkteam kan u voor uw kind doorverwijzen naar Parnassia Groep.

Hulp op maat

Ieder kind is anders. Daarom krijgt ieder kind en het gezin dat bij Parnassia Groep komt hulp op maat; zo min als mogelijk en zo veel als nodig. Onze behandelaren die zijn gespecialiseerd in psychische en psychiatrische stoornissen bij baby's, peuters, pubers en jongvolwassenen brengen samen met u uw problemen en situatie in beeld. U kunt daarbij vertrouwen op verantwoorde zorg en goede dienstverlening en als blijkt dat er expertise nodig is van een andere organisatie, dan werken we daarmee nauw samen.

Cursussen en trainingen

Wij bieden diverse cursussen, individuele gesprekken en trainingen om psychische klachten en verslavingsproblemen te voorkomen of op tijd op te sporen en aan te pakken. Onze cursussen en trainingen zijn er voor:

  • Kinderen en jongeren met problemen thuis (psychische of verslavingsproblemen van ouders (KOPP/KVO))
  • Kinderen en jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld
  • Kinderen en jongeren in een complexe echtscheidingssituatie
  • Kinderen en jongeren met overgewicht en psychische klachten
  • Kinderen en jongeren met beginnende somberheidsklachten, angstklachten en gedragsproblemen
  • Ouders en opvoeders waarvan de kinderen problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken.

Specialistische hulp

In de regio’s Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond, maar ook daarbuiten zijn verschillende van onze zorgonderdelen al jaren actief in het bieden van jeugdhulp: van hulp bij verslaving, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, autisme, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen tot hulp bij trauma en vroege psychose. We doen wat nodig is via basis-ggz of specialistische jeugdhulp.

Meer informatie en contact

Wanneer u een verwijzing heeft van de huisarts, een medisch specialist of van de gemeente en uw zoon of dochter is bij ons aangemeld, proberen wij uw zoon of dochter zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden. Alle hulp wordt vergoed door de gemeente waar wij contracten mee hebben. Dit geldt in ieder geval voor de regio's waar wij gevestigd zijn.

Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan moet hij/zij bij een zorgverzekeraar verzekerd zijn voor vergoeding. Wilt u weten wat wij voor uw kind en uw gezin kunnen betekenen bij u in de buurt? Kijk eens bij onze cursussen en trainingen voor een (gratis) cursus of training. Of bekijk onderstaande websites van onze zorgbedrijven. Daar vindt u ook onze contactgegevens.

Regio Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek, Waterland

Regio Den Haag en Zoetermeer, Haaglanden

Regio Rotterdam Rijnmond