Ellen over de noodzaak van TOPGGz

200+x+200+Ellen+Mogendorff.png
Binnen Parnassia Groep hebben, op dit moment, acht verschillende behandelafdelingen een TOPGGz-keurmerk. Zij combineren hoogspecialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding. Ellen Mogendorff, directeur van de stichting Topklinische GGz (TOPGGz), over de noodzaak van TOPGGz.   

Antwoord bieden

“Het actief delen van opgedane kennis uit wetenschappelijk onderzoek en behandelervaringen is een van de pijlers van TOPGGz. Dit helpt alle behandelaren bij preventie, vroegsignalering en nog beter kunnen behandelen dankzij de nieuwste inzichten. Behandelaren kunnen TOPGGz-afdelingen ook benaderen voor consultatie en advies of een second opinion. Mede op die manier werkt TOPGGz aan het verhogen van de kwaliteit van zorg in de sector. TOPGGz-afdelingen kunnen zo echt het verschil maken. Zij kunnen door hun pionierswerk mogelijk een antwoord bieden op vaak lang bestaande en ingewikkelde problemen waar cliënt en behandelaar mee worstelen zoals waarom iemand niet beter wordt of waarom eerdere behandelingen niet aansloegen.” aldus Ellen Mogendorff.

Gericht behandelen

Elke cliënt heeft ‘recht’ op passende zorg. En dat is niet altijd een TOPGGz-afdeling. Over- en onderbehandeling draagt niet bij aan herstel. Daarom heeft TOPGGz in samenwerking met de Erasmus Universiteit (iMTA) vijf Decision Tools ontwikkeld. Ellen legt uit: “Decision Tools zijn wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om het indicatieproces te ondersteunen. De behandelaar beantwoordt een handvol vragen met ja of nee en de totaalscore geeft direct aan wat de best passende behandelaanpak is en kan vervolgens de keuze samen met de cliënt bespreken: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. Zo kan de juiste zorg in de meest kansrijke setting geboden worden.”  

Samenwerken is de toekomst?

Het vergt van een ggz-instelling tijd, menskracht en geld om het TOPGGz-keurmerk te verwerven. Is samenwerking (en daarmee kosten delen) de toekomst? “Absoluut”, beaamt Ellen Mogendorff. “Sowieso is TOPGGz een netwerk van experts in complexe zorg. We zijn elkaars concurrenten niet. Bundel kennis, innovatiekracht en behandelaren in een samenwerkingsnetwerk. Daarmee vergroot en versnel je de slagkracht van zorginnovaties en zet je het belang van de cliënt voorop”, bepleit Ellen. Een goed voorbeeld is volgens Ellen ÉÉN, het Eetstoornis Experts Netwerk. Dit is een samenwerking tussen de zorgprogramma’s eetstoornissen van Youz, PsyQ en Emergis op drie locaties. Samen hebben zij één zorgprogramma ontwikkeld voor eetstoornissen bij kinderen, jongeren én volwassenen. 

Meer TOPGGz-afdelingen? 

Voor een klein aantal specialismen is er nog geen TOPGGz-expertise. “Groei is geen doel op zich van TOPGGz”, stelt Ellen. “Maar meer onderzoeks- en kenniscentra dragen bij aan preventie en betere vroegsignalering. Daar heeft de cliënt meteen profijt van. De keuze om toe te werken naar een TOPGGz-certificering is aan de ggz-instellingen zelf.”