Klachtenfunctionaris

Informatie ivm Corona maatregelingen

“In verband met de uitbraak van het coronavirus zal de klachtenprocedure en de werkwijze van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris tot nader order mogelijk afwijken van hetgeen is vermeld in het klachtenreglement.

Het algemene uitgangspunt is dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Contact met degenen die klachten hebben zullen daardoor bij voorkeur verlopen via de telefoon en e-mail. Alleen bij Wvggz of Bopz klachten betreffende toepassen van vormen van verplichte zorg kan de voorzitter van de klachtencommissie bepalen dat een mondeling hoorzitting zal plaatsvinden als er geen aanvaardbare alternatieven zijn. De mondelinge behandeling van klachten die op grond van de Wkkgz en de Jeugwet zijn ingediend bij de klachtencommissie worden opgeschort tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt.
​​​​​​​
Per geval zal bekeken worden welke maatregelen het meest passend zijn. De klachtencommissie en de klachtenfunctionaris stellen zich daarbij op de hoogte van de actuele voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, zowel landelijk als binnen Parnassia Groep. U wordt hierover door de ambtelijk secretaris en de klachtenfunctionaris geïnformeerd. De maatregelen hebben ook effect op lopende procedures.”

Klachtenfunctionaris

200x200+dame+onderaan+trap+met+oranje+achtergrond.png

De klachtenfunctionaris:

  • kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden
  • kan eventueel helpen jouw klacht op papier te zetten
  • stuurt jouw klacht naar de juiste persoon
  • bewaakt de voortgang
  • de klachtenfunctionaris is onafhankelijk en gehouden tot geheimhouding
  • werkt gratis

Je kunt jouw ontevredenheid of klacht kenbaar maken aan de betrokken persoon of diens afdelingshoofd / manager. Je mag ervan uitgaan dat zij bereid zijn met jou te overleggen en te proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

In zo'n gesprek los je samen misverstanden op. Is een gesprek met de betrokkene(n) niet mogelijk of verloopt het niet naar tevredenheid? Neem dan contact op met de leidinggevende(n) van degene waar je ontevreden over bent of met de directie van het onderdeel van Parnassia Groep waar de betrokken persoon of afdeling onder valt.