Behandeling van autisme

Behandeling autisme

200x200+Jacqueline+Bailly.png
Autisme is niet te genezen; niet met medicijnen en ook niet door een behandeling. Een kind met autisme en ouders worden geleerd hoe om te gaan met autisme. Vaak blijkt dat kinderen met autisme op volwassen leeftijd toch aangewezen zijn op een vorm van beschermd wonen.

Behandeling autisme

Autisme genezen is niet mogelijk, maar het is wel te behandelen. De behandeling van autisme helpt om de symptomen ervan te verminderen.

Een kind met autisme leert in de behandeling communicatieve- en sociale vaardigheden. Er is ook extra aandacht voor angsten en depressies. Deze komen regelmatig voor bij kinderen met autisme. Ook het gezin, het kinderdagverblijf en de school krijgen extra onderricht over behandeling autisme, zodat ze weten wat de beste manier is om om te gaan met kinderen met autisme. Het belang van een gestructureerde omgeving maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit.

Bij volwassenen legt de behandeling autisme meer de nadruk op het leren omgaan met problemen die samenhangen met de diagnose autisme. Lotgenotencontact kan onderdeel uitmaken van de behandeling autisme. Ervaringen uitwisselen met anderen die ook een diagnose autisme hebben, praten over omgaan met (moeilijke) situaties en dit oefenen maakt de deelnemers sterker en weerbaarder in sociale contacten.

Samengevat kan de behandeling autisme bestaan uit:

  • psycho-educatie (uitleg over autisme). Dit kan individueel, maar ook in groepsverband.
  • individuele behandeling. Voorbeelden zijn cognitieve gedragstherapie en begeleidingsgesprekken. Ook ouders kunnen begeleid worden naar aanleiding van specifieke opvoedingsproblemen.
  • Groepsbehandelingen. Sociale vaardigheidstrainingen zijn hier een voorbeeld van. Lotgenotencontact kunnen een waardevolle ondersteuning zijn.
  • Eventueel kunnen medicijnen voorgeschreven worden.

Medicatie bij autisme

Autisme is aangeboren, en dus niet te genezen met medicijnen. Medicatie bij autisme kan soms tijdelijk worden voorgeschreven als ondersteuning van de behandeling.
Autisme 'uit' zich in verschillend gedrag wat soms voor problemen zorgt. Slaapproblemen, agressief gedrag, hyperactiviteit, angsten, depressies en teruggetrokken gedrag zijn hier voorbeelden van. Dit kan voor het kind belastend zijn, voor het gezin, voor de omgeving. Ook kan het gedrag van het kind zijn verdere ontwikkeling in de weg staan.
Medicatie bij autisme kan, door (gedrags)problemen te verminderen, zorgen voor een verbetering van de situatie; thuis en op school. De behandelaar zet de voor- en nadelen van de medicijnen uiteen. In het gesprek wordt ook ingegaan op eventuele bijwerkingen.

Kinderen met autisme kunnen heel verschillend reageren op medicijnen. Dat is een reden om met een lage dosis medicatie te beginnen. De reactie van het kind kan aanleiding zijn om de medicatie bij autisme aan te passen. Deze aanpassingen gaan stapsgewijs en met tussenpozes. Dit kost tijd, maar alleen op deze manier wordt het verschil in werking duidelijk merkbaar. Om de veranderingen bij uw kind goed in kaart te brengen is het raadzaam een dagboek bij te houden.

Wat kan SARR betekenen?

Binnen Parnassia Groep is een specialistisch autismeteam met de naam SARR. Deze afdeling van Lucertis is specialist in de hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en hun omgeving.

SARR doet psychodiagnostisch onderzoek naar én behandelt kinderen en volwassenen met een diagnose ASS. Ook ouders van kinderen met ASS kunnen hier terecht voor advies en begeleiding.

SARR doet ook onderzoek naar effectieve behandelingen voor autisme. Op deze manier kunnen wij iedereen met autisme en hun directe omgeving zorg bieden naar de meest recente inzichten.
Kinderen en hun ouders kunnen terecht op de locaties in Rotterdam en Purmerend.

Voor volwassenen met ASS zijn er behandelteams in Rotterdam, Den Haag, Velsen-Noord en Zaandam. Een psychiater of een psycholoog moet eerst de diagnose ASS stellen en welke vorm van ASS u heeft. Dat bepaalt welke behandeling u aangeboden krijgt.

Wat kan dr. Leo Kannerhuis betekenen?

Dr. Leo Kannerhuis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen. Mensen die vastgelopen zijn in hun leven en bij wie eerdere behandeling niet heeft geholpen. Het dr. Leo Kannerhuis, pionier in de autismebehandeling, is gespecialiseerd om bij deze complexe patiëntengroep die veelal nergens meer terecht kan, de impasse te doorbreken en de ontwikkeling weer op gang te brengen.
In leeftijdgebonden centra of thuis behandelen wij ambulant en klinisch met het TOPGGz-keurmerk. Ook hebben wij een BOPZ-unit en een speciaal team voor diagnose, advies en consultatie. We zijn opleider, investeren in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en hebben een academische werkplaats in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Informatie over Dr. Leo Kannerhuis

Dr Leo Kannerhuis heeft diverse vestigingen in de regio Arnhem-Nijmegen. In onze polikliniek Amsterdam bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor iedereen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit de omgeving van Amsterdam en omstreken.