TOPGGZ-afdeling De Banjaard caroussel

Ambulante afdeling De Banjaard

Ambulante afdeling De Banjaard in Den Haag is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen in combinatie met een licht verstandelijke beperking (IQ 55-85, ook wel LVB genoemd). Deze kinderen zijn bijvoorbeeld heel druk, vaak boos of juist teruggetrokken en somber. Ze kunnen het moeilijk vinden om met andere kinderen om te gaan of op school goed mee te komen.

Bij De Banjaard worden kinderen met verschillende problemen onderzocht en behandeld. We kijken naar psychische en lichamelijke oorzaken, omdat er verschillende aanleidingen voor problemen kunnen zijn. Ook kijken wij hoe het thuis en op school gaat. We vinden het belangrijk om het gezin bij de behandeling te betrekken. Daarbij geven we advies en ondersteuning, zodat we het kind zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij gaan altijd uit van mogelijkheden en kansen voor het kind.

Wil je een kijkje nemen op de afdeling? Bekijk de video over de Banjaard:

Behandelingen

Een behandeling kan bestaan uit gesprekken, verschillende soorten therapie, medicatie of trainingen. De hulp die afdeling de Banjaard biedt, duurt maximaal één jaar. Welke zorg het beste bij jouw kind en jouw gezin past is afhankelijk van wat er nodig is. We bieden zorg op verschillende manieren aan. We werken daarbij samen met andere jeugdhulpverleners van gezinnen, op plaatsen die voor het kind belangrijk zijn en waar zij opgroeien. De Banjaard maakt gebruik van de Geweldloos Verzet methode. Geweldloos Verzet is een methode voor de opvoeder. Als je niet meer weet hoe je jouw kind kan bereiken, hoe je ervoor kan zorgen dat het gedrag verandert. Geweldloos Verzet kan dan een uitkomst zijn. Je leert tijdens de trainingen een basishouding en specifieke middelen toe te passen zodat de situatie thuis verbetert en jij weer adem kunt halen.

Wist je dat…

  • De Banjaard is de jongste TOPGGz-afdeling: het keurmerk is verkregen in oktober 2023.

  • Ouders kunnen bij De Banjaard soms een eigen behandeltraject krijgen voor hun eigen problemen.

  • De hulp die De Banjaard biedt, duurt maximaal één jaar.

  • De Banjaard heeft een speciaal team gericht op de diagnose en behandeling van zeer jonge kinderen (0-6 jaar) en hun ouders. Dit team werkt nauw samen met het Haga Juliana Kinderziekenhuis.

  • De Banjaard heeft zowel deeltijdafdelingen als (poli)klinische afdelingen.

GIJS: mobiele spreekkamer voor kinderen met een beperking

Voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen hebben we GIJS, de eerste elektrische mobiele spreekkamer ter wereld. Voor ouders van deze kinderen geeft ergens naartoe gaan met bus of tram veel stress. GIJS rijdt naar cliënten en hun ouders in Den Haag en omgeving, het Westland en Delft en naar instellingen voor licht verstandelijk beperkten, ook in andere regio’s. Lees hier alles over GIJS.

Telefonische consultatie voor verwijzers

Voor consultatievragen over kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en (een vermoeden van) licht verstandelijke beperking biedt De Banjaard telefonische consultatie voor verwijzers. Vraag via dit formulier een consultatie aan. Binnen vijf werkdagen word je gebeld door een psychiater of klinisch psycholoog.

Eerder = Beter platform PsyQ EDIT

Eerder = Beter platform

PsyQ EDIT heeft het Eerder = Beter platform gebouwd op de website van Mind Young voor jongeren met bijzondere ervaringen.

Alle afdelingen van topggz

Alle TOPGGz-afdelingen

Bekijk alle TOPGGz-afdelingen van Parnassia Groep