Mogen zijn wie je bent, dat is geluk

regulier-Edsel+Kwidama.png

Edsel Kwidama, voorheen lid van de raad van bestuur, is altijd een voorvechter geweest van Parnassia Groep als inclusieve organisatie. Toen dit onderwerp in het bedrijfsplan 2016 was opgenomen, zag hij een trekkersrol voor zichzelf. De stuurgroep PG Inclusief werd een feit. We blikken terug met Edsel, mede omdat hij in mei 2020 met pensioen gaat.

Een spiegel voorhouden

“Mensen met een migratieachtergrond weten de weg naar noodzakelijke psychische hulpverlening lang niet altijd te vinden”, aldus Edsel. “Om cliënten te laten zien dat we er ook voor hen zijn, is het belangrijk om dit onderwerp een vast onderdeel te maken van onze bedrijfsvoering en daarmee van ons vaste denken en handelen. We moeten samen zorgen dat onze zorg aansluit op de specifieke behoeften en kenmerken van mensen met uiteenlopende achtergrond. Zeker als je bedenkt dat in de steden waar wij werken soms 50% of meer van de bewoners een migratieachtergrond heeft. In de stuurgroep PG Inclusief zitten collega’s die met dit onderwerp aan de slag willen. Tijdens verschillende beleidsdagen was culturele diversiteit binnen onze organisatie onderwerp van gesprek. Sunny Bergman, de maker van de film ‘Wit is ook een kleur’ en Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de nationale politie, hielden ons een spiegel voor en maakten duidelijk dat we voor een belangrijke, maar complexe opgave staan.”

Van cultureel divers naar inclusief

Edsel vervolgt: “Tegelijkertijd bleek uit ons werkbelevingsonderzoek dat collega’s zich niet altijd veilig voelen door onder andere pestgedrag op de werkvloer. De stuurgroep besloot daarom om zich niet alleen te richten op mensen met een migratieachtergrond, maar het onderwerp breder te trekken naar een inclusieve organisatie. Het uithangen van de regenboog op Coming-Outdag op 11 oktober 2019 was daar een eerste uiting van, naast het openhartige verhaal Parnassia bestuurder Jurgen Verbeeck over zijn coming out. Dit zijn belangrijke stappen die we al met elkaar hebben gemaakt. Als grootste ggz-instelling hebben we een voorbeeldfunctie. Als je bij ons werkt, moet je er zeker van kunnen zijn dat je kunt zijn wie je bent.”

Tropische verrassing

Op de vraag waarom Edsel zo betrokken is bij dit onderwerp, zegt hij resoluut dat hij altijd twee voorbeelden geeft die hijzelf heeft meegemaakt en die het ‘anders zijn’ illustreren. Edsel: “Elk jaar is er een bijeenkomst tussen bestuurders en directeuren. Een spreker verwees naar mij als de ‘tropische verrassing’. Een ander ongemakkelijk moment maakte ik mee bij de heropening van een verbouwd pand. De receptie daar ging er zondermeer van uit dat ik een muziekbandlid was en wees me zonder vragen door met de woorden ‘Bandleden in de kelder’. Beide voorbeelden gaven me een gevoel van ongemak en pijn.”

Gewenste culturele competenties

“Ik heb met veel mensen in de organisatie gesproken die dergelijke pijnlijke confrontaties hebben meegemaakt”, gaat Edsel verder. “Vaak zitten er geen kwade bedoelingen achter dergelijke uitingen. Ik voel me niet gediscrimineerd, het zou alleen enorm helpen als mensen zich de impact van sommige uitspraken realiseren. Daarom besloot de stuurgroep om zich voornamelijk in te zetten om collega’s bewust te maken van hun eigen culturele perspectief en die van anderen. En hoe ze hiermee rekening houden in de omgang en bejegening van anderen. We willen toe naar een werkklimaat waar niemand wordt uitgesloten. Waar ieders talent wordt gezien, gewaardeerd en benut. Dit vraagt om collega’s die oog hebben voor verschillen en daar naar handelen. Dat is de reden waarom we in 2020 een pilottraining ‘Cultuur sensitief werken’ starten.

Collega’s een podium bieden

Er valt een korte stilte bij Edsel na de vraag waar Parnassia Groep staat binnen nu en vijf jaar. Edsel: “Openlijk praten doe je als er een podium is. Daarom zou ik graag mensen die het betreft een podium willen bieden, zodat zij het gevoel hebben ‘ik word serieus genomen, ik mag er zijn’. Laatst deed ik de deur open van de bestuurskamer en zag ik allemaal witte mensen zitten. Dan denk ik ‘wat is er nu veranderd in al die 19 jaar?’ We willen een afspiegeling zijn van de samenleving, dan wil je dat dit soort zaken veranderen. Daar zijn we nu mee begonnen. Ik ben dan ook trots dat we als stuurgroep de handen van de directeuren en managers op elkaar hebben gekregen om collega’s de mogelijkheid te geven om de training ‘Cultuur sensitief werken’ te volgen.”

“Ik geef mijn voorzittershamer van de stuurgroep PG Inclusief vol vertrouwen over aan Gert Jan Tupker en ik wens hem veel succes.” Een advies wil hij Gert Jan en de stuurgroep nog meegeven. “De stuurgroep moet alert blijven om dit onderwerp levend te houden gezien al het werk dat we te doen hebben. Laten we hopen dat er een beweging op gang is gekomen waarbij we werken aan een plek waar iedereen zich thuis en gehoord voelt.“