Hulp bij forensische problemen

Hulp bij forensische problemen

200x200+martijn+koerhuis.png

"Een gecombineerde aanpak van de problemen is het fundament onder onze behandeling." Stelt Martijn Koerhuis, directeur behandeling en bedrijfsvoering bij  Forensische Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden van Fivoor.

Fivoor en diverse andere zorgmerken bieden forensische en intensieve psychiatrische zorg namens Parnassia Groep. Daarnaast worden de patiënten ook begeleid op het gebied van wonen, werk, scholing, relaties, financiën en natuurlijk ook terugkeer en opnieuw deelnemen aan de maatschappij. Dit totaalpakket verkleint de kans op terugval van de patiënt.

Recidive beperken

De forensische zorg helpt mensen die delicten plegen of dreigen te plegen onder invloed van psychiatrische problemen of verslaving. De zorg richt zich op:

  • het verminderen van de kans op recidive oftewel het opnieuw begaan van een delict
  • een betere kwaliteit van leven
  • het bieden van perspectief op een betekenisvol bestaan
  • bevorderen van maatschappelijke participatie

Een behandeling bestaat uit behandeling in detentie, klinische, poliklinische zorg of opvang in een beschermde woonvorm. De behandeling is al dan niet in combinatie met toezicht vanuit de (ggz) reclassering.

Parnassia Groep heeft diverse hulpprogramma's voor patiënten met een juridische maatregel. 

  • Fivoor, een sterke keten in psychiatrie
  • i-psy, specialist in interculturele zorg

Het gehele forensisch aanbod van Parnassia Groep staat in IFZO van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Heb je vragen over het aanmelden van patiënten, neem dan svp contact op met loket forensische zorg.

Forensische problemen