"Onze behandeling sluit aan op de situatie van de patiënt. Naast de psychiatrische stoornis is er ook vaak een verslavings- of alcoholprobleem, met alle bijkomende problemen. Een gecombineerde aanpak van de problemen is het fundament onder onze behandeling." Martijn Koerhuis - psychiater bij Palier, forensische en intensieve zorg.

Palier en i-psy bieden forensische en intensieve psychiatrische zorg. Daarnaast worden de patiënten ook begeleid op het gebied van wonen, werk, scholing, relaties, financiën en natuurlijk ook terugkeer en opnieuw deelnemen aan de maatschappij. Dit totaalpakket verkleint de kans op terugval van de patiënt.

Recidive beperken

De forensische zorg helpt mensen die delicten plegen of dreigen te plegen onder invloed van psychiatrische problemen of verslaving. De zorg richt zich op:

  • het verminderen van de kans op recidive oftewel het opnieuw begaan van een delict,
  • een betere kwaliteit van leven, 
  • het bieden van perspectief op een betekenisvol bestaan
  • bevorderen van maatschappelijke participatie.

Forensische zorg verleent Palier en i-psy, beide onderdeel van Parnassia Groep, in het kader van een straf of strafrechtelijk onderzoek. Een behandeling bestaat uit behandeling in detentie, klinische, poliklinische zorg of opvang in een beschermde woonvorm. De behandeling is al dan niet in combinatie met toezicht vanuit de (ggz) reclassering.

Parnassia Groep heeft diverse hulpprogramma's voor patiënten met een juridische maatregel. 

  • Palier, specialist in forensische en intensieve zorg
  • i-psy, specialist in interculturele zorg

Het gehele forensisch aanbod van Parnassia Groep staat in IFZO van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Heeft u vragen over het aanmelden van patiënten, neem dan svp contact op met loket forensische zorg.

De website Forensische Wegwijzer is een laagdrempelig digitaal aanmeldpunt én vraagbaak voor professionals.