Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn uw zorgverzekeraar, uw gemeente, of justitie.

U betaalt altijd uw eigen risico. Dit is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt. Voor 2017 is dat een bedrag van € 385 (net als in 2016) Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de resterende kosten. Het kan zijn dat u bij het sluiten van een zorgverzekering heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Dan is dat bedrag voor uw rekening. De zorgverzekeraar vergoedt de overige kosten.  

Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling bij Parnassia Groep. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. U moet ook een geldige verwijsbrief hebben.

De basisverzekering vergoedt:

  • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject wat via internet (e-health) gevolgd wordt,
  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Gemeente

Uw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als u een indicatie heeft voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt uw gemeente.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als u bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.