Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoeding

200x200+dameshanden+met+pen.png

 

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van uw verblijf, behandeling,  en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn uw zorgverzekeraar, zorgkantoor, uw gemeente, of justitie. De indicatieaanvragen hiervoor en vergoedingen hiervan verschillen.

 

U betaalt altijd uw eigen risico. Dit is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt. Voor 2018 is dat een bedrag van € 385 (net als vorig jaar) Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de resterende kosten. Het kan zijn dat u bij het sluiten van een zorgverzekering heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Dan is dat bedrag voor uw rekening. De zorgverzekeraar vergoedt de overige kosten.  

Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling bij Parnassia Groep. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. U moet ook een geldige verwijsbrief hebben.

De basisverzekering vergoedt:

  • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject wat via internet (e-health) gevolgd wordt,
  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Gemeente

Uw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als u een indicatie heeft voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt uw gemeente.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als u bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Uw verblijf en zorg worden de eerste drie jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Na deze drie jaar wordt uw zorg betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Wlz-zorg is alleen mogelijk als

  • uw zorgbehoefte blijvend is
  • u permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft.
    Permanent toezicht is nodig als er elk moment iets ernstig mis kan gaan met uw gezondheid of door uw gedrag. Om op tijd te kunnen ingrijpen is het noodzakelijk dat zorgverleners voortdurend (dag en nacht) op u letten, ook als u zelf geen hulp oproept. 

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast of u aan deze voorwaarden voldoet. Meer informatie over WLZ vindt u op een site van het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.