Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoeding

200x200+dameshanden+met+pen.png

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van je verblijf, behandeling, en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn je zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente, of justitie. De indicatieaanvragen hiervoor en vergoedingen hiervan verschillen.

Je betaalt altijd je eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt. Voor 2021 is dat een bedrag van € 385 (net als vorig jaar). Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de resterende kosten. Het kan zijn dat je bij het sluiten van een zorgverzekering hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Dan is dat bedrag voor jouw rekening. De zorgverzekeraar vergoedt de overige kosten.  

Zorgverzekeraar

Jouw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van je behandeling bij Parnassia Groep. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. Je moet ook een geldige verwijsbrief hebben.

De basisverzekering vergoedt:

  • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject wat via internet (e-health) gevolgd wordt,
  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Gemeente

De gemeente vergoedt grotendeels de kosten als je een indicatie hebt voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt jouw gemeente.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als je bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Je verblijf en zorg worden de eerste drie jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Na deze drie jaar wordt jouw zorg betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

WLZ-zorg is alleen mogelijk als

  • de zorgbehoefte blijvend is
  • je permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebt
    Permanent toezicht is nodig als er elk moment iets ernstig mis kan gaan met je gezondheid of door jouw gedrag. Om op tijd te kunnen ingrijpen is het noodzakelijk dat zorgverleners voortdurend (dag en nacht) op je letten, ook als je zelf geen hulp oproept. 

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast of je aan deze voorwaarden voldoet. Meer informatie over WLZ vind je op de site van het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.