Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Wie betaalt de kosten van jouw behandeling?

De kosten voor zorg van Parnassia Groep worden betaald door je zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente of Justitie. Ben je 18 jaar of ouder dan betaal je voor kosten uit de basisverzekering een eigen risico en in een aantal gevallen ook een eigen bijdrage.  

De onderstaande infographic geeft een globaal overzicht hoe het zit met het betalen van de kosten. Klik op de infographic om te downloaden. 

Op de website van de overheid vind je meer informatie over het eigen risico en de eigen bijdrage.

Afspraken vergoeding ggz in 2024

Voor de vergoeding van de kosten van onze behandelingen sluiten wij ieder jaar overeenkomsten met de zorgverzekeraars voor mensen die bij hen verzekerd zijn. Voor 2024 hebben wij op dit moment afspraken gemaakt met de volgende zorgverzekeraars:

 • A.S.R., A.s.r. ik kies zelf
 • Caresq, Eucare, aevitea, Care4Life
 • CZ, Nationale Nederlanden, Ohra, Just CZ, CZ Direct
 • DSW, Stad Holland, In Twente zorgverzekeraar
 • Salland (voorheen Eno)
 • VGZ, UMC, IZA, Univé, Zekur, IZZ, VGZ Bewuzt
 • Zilveren Kruis, Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis/ Ziezo, ProLife zorgverzekeringen
 • Zorg en Zekerheid, Azvz

Op dit moment voeren we nog gesprekken met de volgende zorgverzekeraars over de afspraken voor 2024.

 • Menzis, Anderzorg, Hema, Vink Vink
 • ONVZ, VvAA, Jaaah.

We werken de informatie op deze pagina bij, zodra er nieuwe overeenkomsten zijn afgesloten.

Let op: bovenstaande geldt voor behandelingen die betaald worden uit uw zorgverzekering. Onderaan deze pagina staat uitleg wanneer een behandeling betaald wordt door de zorgverzekeraar, de gemeente, de WLz of Justitie. Wanneer je na het lezen van deze informatie nog twijfelt door wie jouw behandeling betaald wordt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of onze afdeling Informatieservice, tel 088 – 357 13 57.

Je betaalt altijd je eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt. Het eigen risico wordt ieder jaar opnieuw door de overheid en zorgverzekeraars vastgesteld. Dit is nu € 385,-.

Het kan zijn dat je bij het afsluiten van een zorgverzekering hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Dan is dat bedrag voor jouw rekening. Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de overige kosten.

De eigen bijdrage is het deel wat je soms zelf moet bijbetalen voor bepaalde zorg, hulpmiddelen of medicijnen. Ook als je het eigen risico al hebt verbruikt.

Jouw zorgverzekeraar betaalt de volgende kosten:

 • Basis geestelijke gezondheidszorg (bggz), dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject via internet; 
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (sggz), inclusief behandeling door een psychiater; 
 • Een tolk, als dat voor de behandeling nodig is. 

Als je jonger bent dan 18 jaar val je onder de Jeugdwet en dan betaalt de gemeente de kosten. Ook als je hulp hebt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt de gemeente de kosten.

Je verblijf en zorg worden de eerste drie jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Na deze drie jaar wordt jouw zorg betaald vanuit de Wlz.

Wlz-zorg is alleen mogelijk als:

 • de zorgbehoefte blijvend is en
 • je permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebt

Permanent toezicht is nodig als er elk moment iets ernstig mis kan gaan met je gezondheid of door jouw gedrag. Om op tijd te kunnen ingrijpen is het noodzakelijk dat zorgverleners voortdurend (dag en nacht) op je letten, ook als je zelf geen hulp oproept.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast of je aan deze voorwaarden voldoet. Meer informatie over Wlz vind je op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Justitie vergoedt de kosten als je bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.