Autisme kenmerken

Autisme kenmerken

jacqueline-bailly-200.png
Iedere vorm van autisme heeft eigen symptomen en kenmerken. Er zijn grofweg drie deelgebieden die bij iedere vorm van autisme aanwezig zijn. De mate waarin ze voorkomen verschilt echter. Dat maakt dat mensen met autisme verschillend gedrag vertonen.

Hoe herken ik autisme?

Bij autisme kenmerken draait het om het gedrag, niet om uiterlijke kenmerken. Dit in tegenstelling wat veel mensen denken. Kenmerken van autisme of autisme symptomen bij mannen en vrouwen zijn bij iedereen met autisme verschillend. Dat hangt van het moment en de situatie af. Daardoor kan de reactie van mensen met autisme op eenzelfde situatie totaal anders zijn. Toch zijn die autisme symptomen in 3 deelgebieden op te splitsen die bij iedere vorm van autisme aanwezig zijn.

Kenmerken van autisme of autisme symptomen zijn:

1. Problemen in de sociale interactie (contactstoornis)

 • Moeite met sociaal of persoonlijk contact. Bijvoorbeeld moeilijk vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden. De manier van contact maken met anderen is opvallend anders.
 • Moeite om te begrijpen wat een ander van jou verwacht.
 • Het niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen.
 • Weinig aandacht voor de ander. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in praten tegen iemand, in plaats van met iemand. Is de ander wel geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb? is een vraag die iemand met autisme zich niet zal stellen,  
 • Geen oogcontact maken, dus langs iemand heen kijken.
 • Niet goed in staat zijn om met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen.

Andere eigenschappen van autisme staan hieronder genoemd.

2. Problemen in de communicatie

 • Vertraagde taalontwikkeling. Bijvoorbeeld niet praten tot het derde levensjaar.
 • Het taalbegrip schiet tekort. Zo wordt taal altijd letterlijk genomen, een sarcastische opmerking wordt niet herkend. Dubbele betekenissen of (woord)grapjes worden niet begrepen.
 • Eigenaardigheden in taalgebruik. Bijvoorbeeld te luid praten, eentonig praten, letterlijk herhalen van woorden (echolalie), zelf woorden maken (neologismen).
 • Grote moeite hebben in het gaande houden van gesprekken. 

3. Ander (afwijkend) gedrag en beperkte interesses/belangstelling

 • Vasthouden aan eigen gewoonten en routines. Afwijken daarvan zorgt voor gedragsproblemen, zoals een paniekaanval of een woede uitbarsting.
 • Overgevoeligheid of juist helemaal niet gevoelig voor pijn, warmte en kou en geluiden.
 • Afwijkende motoriek. Houterig bewegen, veel met de handen zwaaien (praten met de handen).
 • Overmatige gerichtheid op een onderwerp en weinig tot geen belangstelling hebben voor andere onderwerpen.

De kenmerken van autisme zijn breed en divers. Omdat deze kenmerken van autisme in verschillende gradaties aanwezig kunnen zijn en ook op verschillende manieren 'tot uiting' kunnen komen maakt dat deze stoornis lastig te omschrijven is.

Herken je de autisme kenmerken bij jezelf of je kind? Trek zelf geen conclusies, maar ga naar je huisarts. Die kan je verder helpen en doorverwijzen naar de hulp van bijvoorbeeld een van de onderdelen van Parnassia Groep.

Diagnose autisme

Het stellen van de diagnose autisme is niet eenvoudig. Een psycholoog of psychiater doet uitgebreid onderzoek. Daarbij zal uiteraard gelet worden op de autisme symptomen. Ook zullen ouders, partner en vrienden door middel van een gesprek betrokken worden bij het vaststellen van een diagnose.