ADHD kenmerken

Symptomen ADHD

ADHD is een afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. De hersenen van mensen met ADHD reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen). Dit kan er toe leiden dat u zich moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid raakt. U kunt ook impulsief gedrag vertonen. Vaak bent u lichamelijk overactief of onrustig (hyperactiviteit).

Er zijn verschillende kenmerken die kunnen wijzen op ADHD. Deze kenmerken of symptomen komen zowel bij een kind met ADHD als bij een volwassene met ADHD voor. Het lijkt soms alsof een volwassene bepaalde symptomen niet heeft. Dat is schijn, een volwassene kan bepaalde symptomen beter onderdrukken. De belangrijkste hiervan zijn:

Concentratieproblemen

 • snel afgeleid zijn, niet goed kunnen luisteren
 • moeite met details, slordigheidsfouten maken
 • veel dingen tegelijk doen, dingen niet afmaken
 • vergeetachtig zijn
 • spullen kwijtraken
 • snel verveeld zijn

  Deze concentratieproblemen blijven bestaan, dus een kind met ADHD zal ook op volwassenen leeftijd hiervan last blijven houden.

Hyperactiviteit

 • niet stil kunnen zitten
 • constant een rusteloos gevoel hebben
 • veel praten
 • moeite hebben met ontspannen 

  De hyperactiviteit lijkt bij volwassenen fors minder te zijn. Dat is uiterlijke schijn. Van binnen is die onrust, dat rusteloze er nog steeds. Volwassenen hebben in de loop van de jaren zichzelf geleerd de neiging tot bewegen te onderdrukken. Dat lijkt ook mede een verklaring te zijn waarom ze zich moeilijk kunnen ontspannen.

Impulsiviteit

Kinderen en volwassenen met ADHD blijven impulsief. Dat is dus niet leeftijdsgebonden. Die impulsiviteit blijkt ondermeer uit:

 • niet denken, maar doen
 • dingen doen waar je later spijt van krijgt
 • anderen in de rede vallen
 • impulsief omgaan met bijvoorbeeld geld, vrienden, relaties en werk

Andere kenmerken

Bij mensen met ADHD worden ook vaak andere kenmerken en soms ook bijkomende problemen gezien. Voorbeelden daarvan zijn:

 • weinig tot geen gevoel hebben voor tijd. Gevolg: vaak te laat komen.
 • moeite hebben met plannen
 • moeilijk in slaap kunnen vallen,
 • prikkelbaarheid,
 • bang zijn
 • snel boos worden.
 • sociaal omhandig. Het maken van onhandige opmerkingen of moeite hebben sociale signalen op te vangen.
 • emotionele uitbarstingen. Plotselinge en dus onverwachte driftbuien en huilbuien zijn daar een voorbeeld van. Dit komt met name voor bij kinderen. Hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden. Moeite met onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
 • Onhandigheid en houterigheid. Vaak vallen en knoeien.

Doe de zelftest bij vermoedens van ADHD

Vermoedt u dat u ADHD heeft? Maak de zelftest ADHD op de website van PsyQ. 

Alleen een psycholoog of een psychiater kan een diagnose stellen. Dat gebeurt na uitvoering onderzoek, na gesprekken met u of uw kind en met anderen uit uw omgeving. Een zelftest is dus geen diagnose. Het kan wel aanleiding zijn voor het maken van een afspraak met uw huisarts om de uitkomsten ervan te bespreken. Uw huisarts kan u desgewenst doorverwijzen.