Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg?

In onze folder 'U bent verwezen naar een van onze onderdelen. Wat kunt u van ons verwachten?' worden kort de belangrijkste onderwerpen besproken als u bij ons behandeld wordt. Uitgebreidere informatie over bijvoorbeeld uw behandeling en privacy staat hieronder.   

Kwaliteitstatuut

Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kunt u direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kunt u vragen kwijt tijdens uw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop. 

Privacy

Uw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek. Kijk ook op veelgestelde vragen voor meer informatie.

Klachten

Bent u tevreden over uw behandeling, vertel het ons. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van u. Samen met u gaan we uw klacht oplossen. U geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren. Bekijk onze  klachtenregeling.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraden denken mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten en patiënten aangaan.

BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen)

Soms is een gedwongen opname noodzakelijk om gevaarlijke situaties voor iemand of de mensen om die persoon heen te voorkomen. In onze folder BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) staat hoe een gedwongen opname in zijn werk gaat, welke rechten en plichten iemand heeft die gedwongen wordt opgenomen, als ook welke verantwoordelijkheden Parnassia Groep heeft.
 

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Het geeft u en uw familie duidelijkheid over wat u kunt verwachten, wanneer u bij ons in behandeling bent. Deze voorwaarden gelden voor patiënten die vanaf 1 maart 2017 bij Parnassia Groep in zorg zijn. Patiënten die voor die datum in zorg waren, vallen onder de oude voorwaarden.