McDD (Multiple Complex Developmental Disorder)

Multiple complex Development Disorder (McDD)

meisje-met-smartphon-in-trein-200x200.jpg

Voluit geschreven staat McDD voor Multiple complex Developmental Disorder. In het Nederlands is het vertaald als meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. McDD komt op jonge leeftijd al tot uiting. Het kind vindt het heel lastig om met de eigen emoties en gedachten om te gaan.

Wat is McDD?

McDD is nog niet officieel opgenomen in DSM, het handboek van psychische stoornissen die behandelaren in de ggz gebruiken, maar de benaming wordt al wel door hen gebruikt.

Bij McDD draait het om het reguleren (beheersen) van emoties. Karakteristiek voor een McDD stoornis zijn de volgende symptomen:

 • verstoorde regulatie van emoties
  Een beetje boos leidt tot grote woede, angst wordt paniek. Het kind is niet in staat de eigen gedachten en emoties te reguleren.
 • verstoord sociaal gedrag
  Ondanks sociale vaardigheden is er sociale desinteresse. Er worden geen vriendschappen opgebouwd. Het kind kan zich moeilijk verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen.
 • stoornis in gedachtegangen/denken
  Het kind gaat geheel op in (bizarre) fantasieën en heeft moeite met het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid. Het kind kan ook onlogische gedachtegangen hebben en kan van de hak op de tak springen. Hierdoor kan het kind moeite hebben met het begrijpen van wat er om hem heen gebeurt.

McDD kenmerken

Door deze kenmerken ziet een kind met McDD de wereld niet als een veilige plaats. Het in bedwang houden van angstgevoelens beheerst zijn leven. De ontwikkeling van een kind met McDD loopt hierdoor achter bij leeftijdsgenootjes.

In het gezin en in de een-op-een contacten met de ouder functioneert een kind met een McDD stoornis redelijk. Zodra de (sociale) situatie (van schoolplein, verjaardagsfeestje tot winkelen) minder overzichtelijk wordt, dan kunnen ze niet meer goed omgaan met hun emoties en gedrag. Heel vaak reageren ze dan met angst of woede.

Oorzaak McDD

Het vermoeden bestaat dat deze aandoening te maken heeft met een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Dit heeft met name invloed op de regulatie van emoties en gedachten. Erfelijke factoren en de omstandigheden waarin iemand opgroeit spelen mogelijk een rol.

Heeft mijn kind McDD?

De conclusie dat een kind deze McDD stoornis of een emotie regulatie stoornis heeft, is niet eenvoudig te trekken. Alleen een psycholoog of een psychiater kan dat doen, en dan alleen op basis van uitvoerig onderzoek. Gesprekken met ouders, het kind zelf, maar bijvoorbeeld ook met leerkrachten, maken ondermeer deel uit van dat onderzoek. Ook zal het kind in zijn eigen omgeving geobserveerd worden.

McDD bij volwassenen

McDD wordt al in de kinderjaren ontdekt. Het is een stoornis die niet genezen kan worden, maar wel behandeld (zie Behandeling hieronder). De volwassene heeft nog steeds problemen in het contacten leggen en contacten onderhouden met anderen (de sociale omgang). Ook heeft een volwassene problemen met het reguleren van emoties en gedachten. Hierdoor zie je dat iemand met McDD nauwelijks tot geen vrienden of kennissen heeft. Door een specifieke belangstelling zijn er ook niet snel raakvlakken met anderen. Dat maakt dat het voor volwassen met McDD moeilijk is deel te nemen aan, als ook onderdeel te zijn van, de samenleving.

Behandeling McDD

Kijkend naar de symptomen en kenmerken van McDD bovenaan deze pagina is het duidelijk dat er geen behandeling of medicijn is dat McDD kan genezen. Met een behandeling bij Parnassia Groep kunnen de gevolgen van een McDD stoornis meer gereguleerd worden. De behandeling van een kind met McDD bestaat uit:

 • geven van structuur
 • voorkomen en dempen van de angsten
 • bevorderen van de gezonde ontwikkeling en vaardigheden

Ook de ouders krijgen steun aangeboden in de behandeling en begeleiding van hun kind met McDD. De opvoeding van een kind met McDD is er een van voortdurende aandacht, nadenken over eigen gedrag en voorbereid zijn op ongeremd gedrag van het kind. Dit maakt de opvoeding voor de ouders uitputtend. Ook zij kunnen deskundige hulp krijgen van een jeugdpsychiater of een gezinsbegeleider.