Kosten en vergoedingen

Kosten zorgverzekeraar

De algemene regels zijn vastgelegd in het zorgprestatiemodel. Dit is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Er is afgesproken hoe alle ggz-instellingen een behandeling in rekening brengen. Ook is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat dus niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. Maar alleen over de betaling ervan.

We sturen wekelijks een rekening aan jouw verzekeraar. Op deze rekening staat wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. Via jouw zorgverzekeraar kan je deze rekening inzien. Zo weet je direct welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

Omdat we veel vragen van onze cliënten krijgen, lees je hier wat veelgestelde vragen over alles rondom de kosten, rekeningen en eigen risico van je zorgverzekering.

Veelgestelde vragen

Soms tekenen wij pas later in het jaar een contract met je zorgverzekeraar. Wij kunnen pas een rekening sturen naar de zorgverzekeraar als we een contract met de zorgverzekeraar hebben getekend.

Het kan zijn dat Parnassia Groep en de zorgverzekeraar nog geen contract hebben getekend. Maak je geen zorgen. Als je bent verzekerd, worden de kosten vergoed. Onze zorg valt onder de basisverzekering. Let op: de kosten voor een behandeling komen ten laste van het eigen risico of van het zelfgekozen hoger eigen risico.

De rekening ontvang je van je zorgverzekeraar.

Vragen over je rekening kun je stellen aan je zorgverzekeraar.

Vanaf eind oktober 2022 sturen wij rekeningen naar de zorgverzekeraars, dus die kun je vanaf november verwachten.

Op de rekening van de zorgverzekeraar staan de datum van behandeling en de naam door wie je bent behandeld.

Wij sturen jouw verzekeraar een rekening met onder meer de volgende gegevens:

 • Diagnose*
 • (Regie)Behandelaar
 • Tijdsduur
 • Zorgvraagtype (informatie over de zorgvraag)*
 • Setting (zorgvorm op basis van inzet en discipline zoals ambulant, klinisch, forensisch)
 • Datum van behandeling
 • Gegevens van de verwijzer

*Wij zijn verplicht bepaalde informatie aan je verzekeraar door te geven. Het zorgvraagtype en de diagnose zijn een wettelijk verplicht onderdeel van onze factuur naar de zorgverzekeraars en aanlevering aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als je niet wil dat de zorgverzekeraar en/of de NZa op de hoogte is van jouw zorgvraagtype en/of je diagnose, dan heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken. Je vult dan samen met jouw behandelaar een privacy-verklaring in.

Jouw verzekeraar stuurt je een overzicht met daarop de behandelingen die je hebt gehad en op welke datum dat is geweest. Hoe dat overzicht eruitziet en wat er precies op staat verschilt per verzekeraar.

Onze behandeling valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat je alleen het eigen risico betaalt. Het eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid en de verzekeraars. In 2022 is het eigen risico € 385,- per jaar. Het kan zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je verzekeraar.

Elk jaar betaal je je eigen risico, dus als je in december in zorg komt en je behandeling pas in het volgende jaar wordt afgerond, betaal je 2 keer je eigen risico.

Het wettelijk eigen risico wordt ieder jaar door de overheid en de verzekeraars vastgesteld. In 2022 is het eigen risico € 385,- per jaar. Het kan ook zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je verzekeraar.

Als je bij ons in zorg bent worden alle kosten vergoed. De kosten worden vergoed uit de basisverzekering. Je betaalt zelf altijd een deel uit je eigen risico. Het wettelijk eigen risico wordt ieder jaar aangepast.

Van tevoren is het niet mogelijk om een prijsopgave voor een intake en/of behandeling te geven. De kosten zijn afhankelijk van het aantal, soort en duur van de behandeling. Ook de functie van de behandelaar bepaalt het tarief.

Daarnaast is het vaak niet te voorspellen hoeveel behandelingen er nodig zijn. De (maximum)tarieven voor o.a. behandeling en verblijfsdagen zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit): Tarievenzoeker. Ook kun je deze tariefbeschikking bekijken met daarop een overzicht van de maximum tarieven.

Ja, je betaalt altijd voor een (intake)gesprek. Een intakegesprek kan via telefoon, online of op locatie plaatsvinden.

Nee, deze behandelingen hoef je niet zelf te betalen. De zorgverzekeraar heeft onze declaratie afgekeurd omdat er nog informatie ontbreekt. Wij handelen dit af met de zorgverzekeraar.

Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Je hebt op één dag meerdere gesprekken gehad 
 • Je hebt één afspraak gehad met 2 behandelaars, dan zie je tweemaal een bedrag op je rekening 
 • Er was een tolk bij het overleg, dat wordt apart in rekening gebracht 
 • De behandelaar heeft gereisd, dan wordt de reistijd apart in rekening gebracht. 
 • Je hebt deelgenomen aan een groepsbehandeling met één of meer behandelaren, dat wordt per aanwezige behandelaar, per half uur in rekening gebracht.

Ja, dat is iets om goed op te letten. Als je behandeling doorloopt van het ene naar het andere kalenderjaar dan betaal je steeds het eigen risico. Een voorbeeld: je eigen risico is nog niet (helemaal) opgemaakt en je begint in november. Dan komen de behandelingen van november tot en met december ten laste van je eigen risico. Gaan je behandelingen in januari of later in het nieuwe jaar door, dan komen die behandelingen weer ten laste van je eigen risico.

Parnassia Groep bestaat uit de merken: PsyQ, Brijder, Indigo, Antes, Parnassia, Reakt, 1nP, i-psy, Fivoor en Youz. Op het overzicht van je behandelingen staat vaak alleen Parnassia Groep vermeld.