Betere zorg door diversiteit

200x200px-stephan-valk-inclusieve-organisatie.png

"Elke dag werken we binnen Parnassia Groep aan een werkomgeving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Een omgeving waar alle (toekomstige) collega’s en patiënten tot hun recht komen en zich thuis voelen, ongeacht geslacht, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, etniciteit en mentale of fysieke gesteldheid.

Wij geloven dat alleen in een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen, je het beste uit jezelf haalt. Jouw talent wordt gezien, gewaardeerd en benut. Als team steun je elkaar om goede en innovatieve behandelingen te bieden. Altijd inspelend op de wensen en behoeften van onze patiënten en hun naastbetrokken met oog en gevoel voor diversiteit. In de hoop dat iedereen zich bij ons welkom, begrepen en veilig voelt. Dit bereiken we volgens mij alleen met collega’s die de diversiteit weerspiegelen van de mensen die bij ons in zorg komen. "

Stephan Valk - voorzitter Raad van Bestuur

Edsel Kwidama, voorheen lid van de raad van bestuur, is altijd een voorvechter geweest van Parnassia Groep als inclusieve organisatie. Toen dit onderwerp in het bedrijfsplan 2016 was opgenomen, zag hij een trekkersrol voor zichzelf. Lees verder

Jurgen Verbeeck, bestuurder van Parnassia en Reakt, heeft zich er hard voor gemaakt dat sinds 2019 tijdens Coming-Outdag regenboogvlaggen wapperen op verschillende panden van Parnassia Groep. Lees verder