Maatschappelijke problemen

Sociaal maatschappelijke problemen

200x200+vrouw+en+man+wandelen+over+gras.png
"Sociaal maatschappelijke problemen hebben een negatieve invloed op het psychische welbevinden. Ze leiden tot klachten of kunnen bestaande klachten verergeren, maar zijn vaak het gevolg van een onbehandelde psychiatrische stoornis." zegt Saoed Abdelbasier, psychiater en manager zorg, TOP team (bemoeizorg).

In onze behandeling van sociaal maatschappelijke problemen hebben we niet alleen aandacht voor deze problemen, maar ook helpen oplossen van deze problemen is een deel van onze behandeling. Dit bevordert herstel en voorkomt dat problemen jarenlang voortduren.

Wat zijn sociaal maatschappelijke problemen?

Kunt u niet (helemaal) zelfstandig deelnemen aan de samenleving? Heeft u bijvoorbeeld geen dak (meer) boven uw hoofd, bent werkeloos, heeft schulden, of een combinatie hiervan? Heeft u daarnaast een psychiatrische stoornis en/of zorgt u voor overlast in de buurt. Dan spreken we over sociaal maatschappelijke problemen. U heeft last van uw situatie, net als uw (naaste) omgeving. Wij kunnen u helpen. Wij kunnen, samen met u werken aan een betere toekomst.

Heb ik sociaal maatschappelijke problemen?

Soms ziet iemand met de eerder genoemde problemen geen reden om hulp te vragen. Gelukkig kunnen familieleden of anderen die direct bij u betrokken zijn dat wel doen als  als zij zich zorgen maken over uw (gezondheids)toestand. Bij sociaal maatschappelijke problemen kunt u denken aan:

  • geen of een beperkt sociaal netwerk
  • geen inkomen
  • geen huisvesting
  • geen (reguliere) dagbesteding