Fobieën en angst

Fobieën en angst

Angststoornis is een verzamelbegrip, er zijn verschillende angststoornissen. Fobieën vallen ook onder de noemer angststoornissen. Hieronder vindt u de angststoornissen die Parnassia Groep vaak behandelt.  

Wat is een fobie?

Een fobie is een angststoornis. Het is een belemmering in je dagelijkse leven. Bij een fobie ben je angstig voor plaatsen, dieren, dingen of situaties waar geen reden voor is, want er is geen aantoonbaar gevaar. Je weet zelf dat deze angst niet reeël is, maar toch houd je er rekening mee en probeer je te voorkomen dat je in een dergelijke sitiuatie terecht komt. Klachten als gevolg van deze angst zijn bijvoorbeeld overmatig transpireren, pijn op de borst en overmatig transpireren.

Soorten angsten en fobieën

Agorafobie

U heeft angst voor publieke ruimten zoals straten en pleinen, maar ook drukke winkels en andere plaatsen zoals het openbaar vervoer, waar u niet makkelijk weg kunt komen, als de paniek zou toeslaan en waar ook niet gemakkelijk hulp voor handen is in dergelijke omstandigheden. U wilt uw eigen vertrouwde en veilige omgeving niet verlaten.
Meer weten over agorafobie?

Dwangstoornis 

Vaak wordt dit ook wel een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) genoemd. U heeft van  verontrustende gedachten die steeds terug blijven komen (obsessies). U heeft een sterke drang om bepaalde handelingen uit te voeren om de spanning te verlichten die de obsessies veroorzaken (compulsies).
Meer weten over een dwangstoornis?

Gegeneraliseerde angststoornis/piekerstoornis 

Deze stoornis wordt ook wel piekerstoornis genoemd. U bent overmatig bezorgd en daardoor ook angstig over dagelijkse dingen. U piekert over wat er allemaal zou kunnen gebeuren zonder dat daar direct een aanleiding voor is. U kunt dit gepieker niet stoppen. Het gepieker gaat gepaard met onder andere rusteloosheid, gespannenheid en problemen met de concentratie. Angst regeert uw leven.
Meer weten over een gegeneraliseerde angststoornis?

Ingebeelde lelijkheid/BDD

U heeft een afwijkend beeld over uw eigen lichaam. U ziet afwijkingen, oneffenheden, onregelmatigheden en andere ‘dingetjes’ die andere mensen niet of in ieder geval veel minder duidelijk zien. Dat vertekende beeld is uitgegroeid tot een obsessie. Soms wordt de Engelse benaming gebruikt, Body Dysmorphic Disorder (BDD).
Meer weten over ingebeelde lelijkheid/BDD?

Paniekstoornis

U heeft regelmatig paniekaanvallen. Tijdens zo’n paniekaanval wordt u onverwacht overvallen door een intense angst. Aansluitend bestaat er een voortdurende angst voor nieuwe angstaanvallen (anticipatie angst of ‘angst voor de angst’).
Meer weten over een paniekstoornis?

PTSS

Deze afkorting staat voor Post Traumatische Stress Stoornis. U heeft een trauma opgelopen door een zeer ingrijpende gebeurtenis die u zelf heeft meegemaakt of waarvan u van zeer nabij getuige  geweest bent. Herinneringen aan, of zelfs herbelevingen van deze gebeurtenis dringen zich sindsdien regelmatig aan u op, ook al probeert u deze te voorkomen of te onderdrukken. De herinneringen en herbelevingen veroorzaken klachten als angsten, slapeloosheid, nachtmerries, woede uitbarstingen, concentratieproblemen en schrikreacties. Meer weten over PTSS?

Sociale fobie

U bent overdreven bang voor beoordeling (commentaar krijgen, uitgelachen of afgewezen worden) door anderen in sociale situaties (zoals iets zeggen in het openbaar, eten in gezelschap, feestjes en vergaderingen).
Meer weten over een sociale fobie?

Specifieke fobie

Uw angst beperkt zich tot specifieke situaties. Angst voor spinnen, voor onweer of voor naalden (een injectie krijgen) zijn daar voorbeelden van.
Meer weten over een specifieke fobie?

Valangst

U bent blijvend bang om te vallen en voor de gevolgen die dit kan hebben voor uw leven. Door deze angst vermijdt u gewone, dagelijkse activiteiten die u lichamelijk wel in staat bent te doen.
Meer weten over valangst?

Ziektevrees

Hypochondrie is een ander woord hiervoor. U denkt een ernstige lichamelijke ziekte te hebben, terwijl de dokters niets kunnen vinden. Bij een lichte ziekte denkt u dat u een ernstige ziekte heeft.
Meer weten over ziektevrees?

Angststoornis NAO

Hierboven worden allerlei angststoornissen genoemd. Soms heeft iemand een angst die niet ondergebracht kan worden bij een van de andere angstoornissen. Die stoornis voldoet dan niet voldoende aan de criteria die gelden vopor een specifieke stoornis. Omdat die persoon wel aantoonbaar problemen heeft door die angst, is er een 'restcategorie'. Die wordt Angststoornis Niet Anders Omschreven (NAO) genoemd. De behandelaanpak is hetzelfde als bij de angststoornissen. De invulling van die aanpak wordt specifiek afgestemd op uw klachten.