Frontotemporale dementie (FTD)

Frontotemporale dementie (FTD)

200x200+oudere+vrouw.png

De hersenen bestaan uit verschillende delen. Die hersendelen worden ook wel kwabben genoemd. Bij frontotemporale dementie (FTD) verdwijnen de hersencellen in het voorste gedeelte van de hersenen. Dit zijn de frontale en temporale hersenkwabben. Opvallend is dat deze ziekte zich vaak op relatief jongere leeftijd (tussen de 40 en 65 jaar) voordoet.

Ziekte van pick

FTD is na Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Naast de afkorting FTD wordt frontotemporale dementie soms ook wel als de ziekte van Pick aangeduid.

Symptomen van frontotemporale dementie

In de frontaalkwab van de hersenen ligt de aansturing van ons gedrag. In de temporaalkwab ligt het taalgebied. Door het afsterven van hersencellen in deze twee kwabben ontstaan er veranderingen in gedrag en karakter. Ook zie je een verandering in gebruik van spraak, taal en taalvaardigheid. Geheugenproblemen treden pas later op.

Frontotemporale dementie herkennen

Er worden drie soorten frontotemporale dementie onderscheiden. De kenmerken van frontotemporale dementie worden hieronder benoemd:

  • Gedrag: het gedrag en persoonlijkheid verandert.
  • Beweging: de motoriek houterig. Lopen wordt moeilijker, iemand valt vaker en heeft problemen met de coördinatie. Trillen is ook een kenmerk.
  • Taal: de taalvaardigheid verslechtert. Men krijgt meer moeite met praten, lezen en schrijven. Ook de ander begrijpen gaat steeds moeizamer.

Oorzaken van frontotemporale dementie

Deze vorm van dementie blijkt een erfelijke factor te hebben. Een afwijkend gen zorgt ervoor dat een bepaald eiwit, dat verantwoordelijk is voor vervoer van stoffen in de hersencel, niet meer goed functioneert. Dit leidt uiteindelijk tot het afsterven van de hersencel. Tot op heden is hier geen behandeling tegen mogelijk.

Frontotemporale dementie verloop

Hoe de ziekte zich ontwikkelt, oftewel het verloop, verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen gaan snel achteruit, terwijl het verloop bij anderen geleidelijker gaat.

Wat je bij alle mensen met deze vorm van dementie ziet, is dat het vermogen om te praten steeds verder afneemt. Uiteindelijk spreekt die persoon ook niet meer. Vanwege het veranderende gedrag (denk aan onrust of dwangmatig gedrag) kunnen mensen met frontotemporale dementie uiteindelijk ook niet meer thuis wonen. Ze worden opgenomen in een verpleeghuis waar ze uiteindelijk vanwege hun ontstane zwakke gezondheid overlijden.

Omgaan met frontotemporale dementie

De diagnose dementie heeft een grote impact op zowel de patient, als zijn of haar familie en vrienden. Voor meer informatie over de omgang met mensen met dementie  of ervaringsverhalen kun je terecht op de website van Alzheimer Nederland.