Eetstoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven)

Eetstoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven)

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

De eetstoornis NAO is een combinatie van symptomen van andere eetstoornissen, zoals bijvoorbeeld anorexia, boulimia of Binge Eating Disorder (BED). Alleen voldoen deze symptomen niet helemaal aan de criteria die bij die eetstoornissen horen. Daarom is de eetstoornis NAO een aparte stoornis geworden. Bij NAO draait je leven om eten en niet eten. Deze obsessieve gedachten gaan gepaard met een allesoverheersende angst om dik te worden of te blijven.

NAO eetstoornis

De NAO eetstoornis is de meest voorkomende eetstoornis. Dat heeft een eenvoudige en logische verklaring. NAO heeft namelijk veel overeenkomsten met andere eetstoornissen. Iedere stoornis heeft eigen specifieke criteria. Als iemand niet voldoet aan alle criteria, maar aan een aantal, dan kan die persoon niet de diagnose van die specifieke eetstoornis krijgen. In zo’n geval krijg je de diagnose eetstoornis NAO. 
Laat er geen misverstand over bestaan;  NAO is, net als anorexia, BED of boulimia, een ernstige stoornis die deskundig behandeld moet worden.

Eetstoornis NAO symptomen

Kenmerken die kunnen wijzen op de NAO eetstoornis zijn bijvoorbeeld:

  • Sinds een paar weken heeft iemand met een regelmaat (bv 1x per week) een eetbui. Er wordt dan veel en snel gegeten.   
  • Iemand heeft regelmatig eetbuien. Het eten wordt daarna weer uitgebraakt. Dit gebeurt incidenteel (minder dan één keer per week), maar wel gedurende een langere periode.
  • Een vrouw heeft alle kenmerken van anorexia, maar blijft wel regelmatig menstrueren.
  • Iemand is in korte tijd veel afgevallen en vertoont alle kenmerken die passen bij anorexia nervosa. Maar deze persoon heeft geen ondergewicht, dus het gewicht is normaal.

Eetstoornis NAO oorzaken

Het is moeilijk ’echte’ oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van de NAO eetstoornis. Het is een ingewikkelde samenhang van factoren die leidt tot het ontstaan van deze eetstoornis. Ook bij andere eetstoornissen zie je dat een combinatie van factoren uiteindelijk leidt tot die eetstoornis. Er is dus geen specifiek patroon te herkennen. Vaak zie je dat iemand in zijn persoonlijkheid daar aanleg voor heeft. Opvoeding speelt een rol, maar ook de sociale omgeving en social media. Het willen lijken op een rolmodel of selectief volgen van informatie kan zorgen dat iemand een eetstoornis ontwikkelt.

Eetstoornis NAO tips

Herken je de symptomen en kenmerken die horen bij de eetstoornis NAO? Hoorde je al langer opmerkingen uit je naaste omgeving over jouw gedrag of eetgewoonten? Neem jezelf serieus en ga met de huisarts praten. Het is al een hele stap als je voor jezelf kunt en durft toe te geven dat je een probleem hebt met eten en dat je eventuele schaamte erover opzij hebt kunnen zetten.

Eetstoornissen zijn niet om je voor te schamen. Ze zijn moeilijk te behandelen. Professionele hulp is echt noodzakelijk om deze stoornis te overwinnen. Bespreek met je huisarts je vermoeden. Deze zal je eventueel doorverwijzen naar een plek waar ze gespecialiseerd zijn in eetstoornissen. PsyQ heeft veel deskundigheid in huis.

Eetstoornis NAO test

Parnassia Groep beschikt niet over een eetstoornis NAO test die je kunt invullen om erachter te komen of je deze eetstoornis wellicht hebt. Wel kun je op de site van onze partner PsyQ onze algemene eetstoornis test invullen.

Eetstoornis NAO behandeling

De behandeling van eetstoornis NAO wordt uiteraard afgestemd op jouw situatie en jouw klachten. Voordat de behandeling kan beginnen moet goed duidelijk zijn wat die klachten zijn en wat de ernst van de stoornis is.   

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling bij eetstoornissen. Dit is meerdere keren wetenschappelijk onderzocht.  Deze psychologische behandeling staat stil bij de gedachten die je hebt over eten, over je gewicht en gewicht van mensen in zijn algemeenheid, bij lichaamsvormen en of al deze gedachten kloppen.

In de eetstoornis behandeling is veel aandacht voor het veranderen van gedrag. Andere belangrijke thema’s in de behandeling zijn de onzekerheid, het negatieve zelfbeeld, het perfectionisme en problemen bij het omgaan met emoties. Dit zijn zaken die je vaak ziet bij mensen met de eetstoornis NAO. Soms worden ook ouders en/of de partner uitgenodigd voor een gesprek. Zij kunnen een beter beeld geven van de patiënt waar de behandeling beter op afgesteld kan worden.

Soms wordt een individuele behandeling aangeraden, soms een groepsbehandeling. Een groep heeft als voordeel dat het onderling zorgt voor herkenning van de problemen. De groepsleden kunnen elkaar steunen en dat zorgt voor het besef ‘ik sta er niet alleen voor’. De behandelaar bepaalt, na overleg met jou, de meest geschikte behandeling.