Paginakop leden bestuur en structuur

Sjoerd van Breda

200+x+200+Sjoerd+van+Breda.jpg

Sinds 1 oktober 2019 vervult Sjoerd van Breda de rol van bestuurslid binnen Parnassia Groep, waarbij hij de portefeuilles financiën en bedrijfsvoering beheert. Samen met zijn collega-bestuurders is hij verantwoordelijk voor de integrale aansturing en inhoudelijke en financiële resultaten van de (zorg)bedrijven van Parnassia Groep. Zijn aanvullende aandachtsgebieden omvatten zorgcontractering, ICT, Data Science, vastgoed en facilitair management. De basis hiervoor zijn de missie, visie en kernwaarden van Parnassia Groep, die het fundament vormen voor de organisatie. Vanuit zijn overtuiging dat digitalisering een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de toegankelijkheid van de ggz in de toekomst, is hij actief betrokken bij diverse projecten die hieraan bijdragen.

Sjoerd werkte tussen 2017 en 2019 als bestuurder bij Antes, waar hij betrokken was bij de fusie van Parnassia Groep en Antes. Van 2011 tot 2017 was hij directeur Bedrijfsvoering bij Bavo Europoort B.V. en werkte hij o.a. aan de totstandkoming van de fusie met Antes.

Hij begon zijn loopbaan bij Fortis Bank, waar hij verschillende functies bekleedde, waaronder adjunct directeur Health Care. Zijn expertise omvat financiering en bekostiging van zorginstellingen, , vastgoedontwikkeling & financiering, en kennis van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.

Hij is tevens voorzitter van de Gebruikersvereniging mQ en lid van de  raad van toezicht van Stichting 1nP.