Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen

Een depressie bij ouderen komt vaak voor, maar wordt ook vaak niet herkend. Meer dan 20 procent van de ouderen heeft lichte tot ernstige klachten. Deze klachten worden vaak toegeschreven aan de leeftijd. Hierdoor krijgen veel ouderen niet de hulp die ze nodig hebben.

Symptomen van ouderdomsdepressie

Een kenmerk van een depressie bij jongere mensen is ernstige somberheid en een leeg gevoel. Bij ouderen is dat niet het geval. Symptomen die kunnen wijzen op depressiviteit bij ouderen zijn:

 • Somber zijn
 • Lusteloos, de stemming is mat en vlak
 • Geen energie hebben
 • Moeite hebben met slapen, zowel het inslapen als ook het doorslapen
 • concentratieproblemen
 • vergeetachtig zijn
 • prikkelbaar zijn
 • eenzaamheid, zich eenzaam voelen
 • piekeren

Deze klachten zijn het gevolg van het ouder worden is de veronderstelling, ook door degene op leeftijd. De klachten die horen bij een ouderdomsdepressie verschillen ook van die van jongere mensen met een depressie. Ook mede hierdoor wordt depressiviteit bij ouderen vaak niet (tijdig) herkend. Niet door degene met klachten als de naaste omgeving. Hierdoor krijgen ouderen met een depressie niet de zorg en hulp die ze nodig hebben.

Oorzaken van depressie bij ouderen

Net als bij alle ziektebeelden is er nooit 1 oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van een depressie bij ouderen. Het is een combinatie van factoren die een rol spelen. Vaak voorkomende oorzaken zijn:

 • erfelijkheid. In sommige families komen depressies vaker voor dan in andere families
 • eenzaamheid, verlies van sociale contacten
 • verdriet en rouw vanwege het verlies van dierbaren
 • al een ziekte hebben
 • minder mobiel zijn/worden
 • gebruik van medicijnen, hormonen, alcohol en drugs kunnen een depressie uitlokken

Omgaan met een depressieve ouders

De zorgrollen zijn ineens omgedraaid. Voorheen maakte uw ouders zich zorgen om u en regelden dat u gezond bleef. En nu zijn de rollen ineens omgedraaid. U heeft een depressieve vader of een depressieve moeder. Hoe gaat u om met depressieve ouders?  Het kind gaat zorgen voor de ouders. Een paar tips hoe om te gaan met een depressieve ouder:

 • besef dat u uw ouders niet gezond kunt maken. Een depressie moet professioneel behandeld worden.
 • Uw ouder moet zelf werken aan herstel. U kunt 'alleen' bijdragen aan herstel.
 • Besef dat een depressie bijna altijd tijdelijk is. Op een gegeven moment is de depressie voorbij en kan uw ouder en u samen verder werken aan herstel. Dat vraagt ook uw energie!
 • Moedig uw ouder aan om in therapie te gaan. Wellicht vindt u het moeilijk om de sombere buien of depressie aan te kaarten. Besef dat u de ander niet wil kwetsen, dat u het vraagt uit bezorgdheid en dus om de ander geeft. Stel een vraag als: "Ik merk dat je veranderd bent en daar maak ik me zorgen over. Je lijkt tegenwoordig verdrietig. Ik maak me zorgen om je. Gaat het wel goed? Zo'n vraag kan de opening bieden voor een gesprek over de gemoedstoestand van de ander.
 • Heeft uw ouder inderdaad een depressie? Ga erop uit; ga samen wandelen of fietsen. De buitenlucht doet iemand met een depressie goed.
 • Laat de ander weten dat u van hem of haar houdt. Soms kunnen mensen met een depressie hett gevoel hebben dat niemand om hen geeft. Een knuffel, een hand op de arm of een andere aanraking zorgt voor positieve gevoelens.
 • Praat uw depressieve ouder over de dood of over gedachten aan zelfdoding? Onderneem onmiddellijk actie! Bel 112 of met de zelfmoordpreventielijn 0900-0113.   
 • Merkt u dat uw ouders niet goed voor zichzelf of voor de ander kunnen zorgen, schakel dan de huisarts in 
 • Cijfer uzelf niet weg. Blijf zelf ook leuke dingen doen. Dat heeft u zelf ook nodig, voor uw eigen ontspanning en om niet aan zorgtaken en ongerustheid ten onder te gaan. En natuurlijk om na de depressie van uw ouder vol positieve energie te werken aan herstel aan diens herstel.  
 • Lees meer over depressie. Dan krijgt u een beter beeld van deze psychische aandoening.
 • Kijk op onze pagina Familie en Naasten wat Parnassia Groep voor u kan betekenen.

   

Behandeling van een depressie bij ouderen

Overleg met de huisarts wat in uw geval de beste behandeling is voor de depressie. Uiteraard kunt u een cursus volgen, al dan niet via uw eigen computer (e-health). Bekijk ons aanbod.

U kunt ook terecht bij een van de onderdelen van Parnassia Groep. Indigo behandelt minder ernstige depressies. Duurt de depressie al enige tijd, dan ben u wellicht beter op zijn plaats bij PsyQ.

Als de depressie al langer duurt én vrij ernstig is, kunnen Bavo Europoort (regio Rijnmond), Dijk en Duin (regio Noord-Holland) of Parnassia (regio Haaglanden) u behandelen.

Hulp en advies

Herkent u zich, of een naaste, in de symptomen? Maak dan een afspraak met uw huisarts. Neem ook iemand mee als steun tijdens het gesprek. Deze kan ook eventueel een toelichting geven. Heeft u een vraag of wilt u advies? U kunt ons bellen op 088- 357 57 57. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur antwoord op uw vragen. Een mail sturen kan ook. Vult u dan ons digitale vragenformulier in?