Oorzaken psychose

Oorzaken van een psychose

regulier-David+van+der+Berg.jpg
Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van een psychose. Het is een combinatie van genetische en persoonlijke factoren. Het is dus ook niet te voorspellen wie een psychose krijgt en wie niet.

Hoe ontstaat een psychose

Wel zijn er een aantal factoren die zorgen voor een grotere kans op het ontstaan van een psychose. Deze zijn:

  • In de familie komt psychose voor (er is een genetische en erfelijke link)
  • Drugsgebruik. Drugsgebruik of het ineens stoppen met drugs kan een psychose veroorzaken, met name bij diegenen die erfelijk kwetsbaar zijn voor psychosen.
  • Migranten. Het is gebleken dat mensen uit een niet-westers land die in een westers land zijn gaan wonen een grotere kans hebben op het krijgen van een psychose. De omschakeling naar een ander normen en waarden patroon, en daarmee het loslaten van het normen en waardenpatroon waarmee men is opgevoed zou een psychose kunnen veroorzaken.
  • Een eenling zijn of een kleine minderheid zou ook aanleiding kunnen zijn van een psychose.
  • Ook zijn er aanwijzingen dat het wonen in een achterstandswijk een rol kan spelen in het ontstaan van een psychose.
  • Grote hormonale schommelingen kunnen leiden tot een psychose. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschapspsychose of een kraambedpsychose.
  • Een psychose kan ook een reactie zijn op een ernstige depressie of burn-out.
  • Een traumatische ervaring kan (in de toekomst) later ook een veroorzaker zijn van een psychose
  • Langere tijd onder grote stress staan

Een psychose komt het meest voor bij mensen tussen de 16 en 30 jaar.

Voortekenen psychose

Een psychose is dus niet te voorspellen, maar er zijn signalen die wijzen op een (naderende) psychose. Dit zijn de positieve en negatieve symptomen. Als iemand al iets opmerkt, dan kan er ook vaak een logische verklaring voor gegeven worden. Vaak gaat een periode van stress vooraf aan het ontstaan van een psychose.

Psychose test

Op onze site Youz staat een zelftest. Deze psychose zelftest stelt géén diagnose, het is hooguit een indicatie. De uitkomst kan voor jou aanleiding zijn om een afspraak te maken met je huisarts. Alleen een professionele hulpverlener kan na uitgebreid onderzoek een diagnose stellen.

De psychose van Danny

Het onderzoeksprogramma De Monitor maakte een filmpje over de psychose van Danny. Hierin vertelt hij onder meer over het ontstaan van zijn psychose.