Behandeling bij sociaal maatschappelijke problemen

Behandeling bij sociaal maatschappelijke problemen

200x200+vrouw+en+man+wandelen+over+gras.png

"Sociaal maatschappelijke problemen hebben een negatieve invloed op het psychische welbevinden. Ze leiden tot klachten of kunnen bestaande klachten verergeren, maar zijn vaak het gevolg van een onbehandelde psychiatrische stoornis. Niet alleen aandacht hebben voor, maar ook helpen oplossen is een deel van onze behandeling. Dit bevordert herstel en voorkomt dat problemen jarenlang voortduren", zegt Saoed Abdelbasier, psychiater en manager zorg, TOP team (bemoeizorg).

Je hebt bijna altijd problemen met allerlei instanties. Dat gaat dan over financiën, over huisvesting, over je lichamelijk en geestelijke gezondheid. Wij gaan in overleg met die instanties om de situatie in kaart te brengen en een duidelijk plan van aanpak te maken.

Onze aanpak: 

  • het op een rijtje zetten van de problemen,
  • de persoon met de maatschappelijke problemen motiveren zodat hij/zij zorg accepteert en een behandeling start binnen Parnassia Groep en/of daarbuiten.

Onze behandeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • diagnose (het vaststellen van een ziekte)
  • medicijnen (indien nodig)
  • individuele begeleiding
  • activerende begeleiding (gericht op herstel of het voorkomen van erger)
  • crisis en terugval
  • ondersteuning naasten
  • voorlichting en training

Onze behandeling is op maat. Met jou wordt een voorstel voor behandeling besproken. Ook je naasten hebben onze aandacht. 

In de regio Rijnmond biedt Bavo Europoort behandeling voor sociaal maatschappelijke problemen. Parnassia doet dit in de regio Haaglanden en Dijk en Duin in de regio Noord-Holland.