Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

200x200+donkerharige+starende+dame+.png
Als u een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) heeft, vertoont u antisociaal gedrag. U kunt roekeloos, agressief, prikkelbaar, impulsief en onverschillig overkomen. Rekening houden met (de gevoelens van) anderen is lastig en regels worden vaak niet nageleefd.

Met antisociaal gedrag wordt bedoeld dat u het moeilijk vindt om rekening te houden met de gevoelens en wensen van andere mensen. Uw inlevingsvermogen is beperkt. U voelt zich niet schuldig als u iemand pijn doet en u kunt andermans verdriet en pijn ook niet begrijpen. Daarnaast zijn regels en normen en waarden, op het werk en tijdens contacten met anderen, lastig voor u als u een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebt.

Agressie, conflicten, liegen, bedriegen, manipulatie en illegale praktijken komen veelvuldig voor als u een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebt. Vaak zijn de problemen al in de kindertijd begonnen en worden ze steeds heftiger, wat een grote invloed kan hebben op uw familieleden en vrienden.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis kenmerken

Er zijn verschillende antisociale persoonlijkheidsstoornis kenmerken die kunnen wijzen op een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Volgens de DSM-5, het handboek voor psychiatrie, heeft u een persoonlijkheidsstoornis wanneer u aan een aantal kenmerken voldoet. Maar deze antisociale persoonlijkheidsstoornis kenmerken alleen zijn niet voldoende om een diagnose te stellen. Er moet sprake zijn van langdurige patronen en u ondervindt ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Kenmerken die horen bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis zijn:

  • U vindt het moeilijk om u aan regels te houden
  • U handelt vaak uit eigenbelang
  • U kunt zich niet inleven in de emoties en behoeftes  van andere mensen
  • U bent gewelddadig of agressief
  • U brengt zichzelf of anderen in de problemen door uw roekeloze levensinstelling
  • U kent geen schuldgevoelens wanneer u iemand benadeelt
  • U kunt de consequenties van uw handelingen niet overzien

Een antisociale persoonlijkheidsstoornis komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen: 3 procent tegenover 1 procent en vaak is er sprake van aanleg voor een persoonlijkheidsstoornis. De stoornis komt vaker voor in armere wijken en openbaart zich vaak al voor het vijftiende levensjaar. In gevangenissen heeft het merendeel van alle veroordeelden een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis test

Er bestaat geen eenvoudige antisociale persoonlijkheidsstoornis test om vast te stellen of u deze persoonlijkheidsstoornis hebt. Onze partner PsyQ heeft wel de beschikking over een persoonlijkheidsstoornis test die u online kunt maken. 

Deze online zelftest is niet specifiek gericht op een antisociale persoonlijkheidsstoornis. De test geeft u een indicatie of u mogelijk een persoonlijkheidsstoornis hebt. Let op! De uitslag van de test geeft u slechts een indicatie en geen stelt geen diagnose. Als u zichzelf in de uitslag herkent is het verstandig contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerd behandelaar.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis behandeling

Hebt u het vermoeden dat u een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebt en wilt u behandeld worden? Dan hebt u al een goede eerste stap gezet. Het is belangrijk om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen naar Parnassia Groep of naar één van onze partners. Bij PsyQ kunt u terecht voor verschillende behandelingen. In het geval van een persoonlijkheidsstoornis wordt meestal een vorm van gesprekstherapie aanbevolen. Tijdens de intakeprocedure wordt samen met u bekeken wat de meest passende behandeling is.

Omgaan met antisociale persoonlijkheidsstoornis

Hebt u recent de diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis gekregen? Door over uw aandoening te lezen leert u meer over omgaan met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is het belangrijk dat uw vrienden en familie weten dat u deze aandoening hebt. Zij kunnen u er eventueel mee helpen. Ook contact met lotgenoten kan prettig zijn om te leren omgaan met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.