Psychose | Psychotische stoornissen

Schizofrenie

regulier-David+van+der+Berg.jpg

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte. Een belangrijk kenmerk van schizofrenie is het optreden van psychoses. Maar het is nu ook weer niet zo dat als iemand een psychose gehad heeft, deze dan ook meteen schizofrenie heeft. Pas als iemand een psychose heeft die lang duurt of als psychoses vaker voorkomen en degene in de periodes tussen de verschillende psychoses niet goed functioneert noemen we dat schizofrenie.

De symptomen van een psychose kunnen voor iedereen uniek zijn. Een professionele hulpverlener bepaalt aan de hand van onderzoek en gesprekken of iemand een psychose of schizofrenie heeft.

Hoeveel mensen hebben schizofrenie?

Exacte cijfers hierover zijn er niet. Een schatting die vaak gehanteerd wordt is 1 op de 100 mensen in Nederland. Het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Schizofrenie doet zich het eerst voor in de leeftijdsperiode tussen de 16 en 35 jaar.

Hoe onstaat schizofrenie?

De oorzaak van het ontstaan van schizofrenie is nog niet bekend. Wel weten we dat erfelijkheid gecombineerd met grote stressgevoeligheid een rol speelt in het ontwikkelen van schizofrenie. 

Kenmerken schizofrenie

Het belangrijkste kenmerk is dat psychoses regelmatig voorkomen, die weer gepaard gaan met bepaalde symptomen, zoals hallucinaties, waanbeelden en verwardheid. Maar niet iedereen die een psychose heeft, heeft ook schizofrenie. Als psychoses vaker voorkomen, lang duren en als je in de tijd tussen psychoses in niet goed functioneert kan het zijn dat er sprake is van schizofrenie.

Behandeling van schizofrenie

De behandeling bestaat uit grofweg 2 onderdelen. Allereerst medicatie om de effecten van schizofrenie tegen te gaan. Iedereen is uniek en reageert ook uniek op medicijnen. Het is belangrijk om vast te stellen welke medicatie en in welke hoeveelheid en toedieningsvorm het beste werkt. Dit proces van ‘instellen’ kost tijd.

Daarnaast leert de patiënt om te gaan met de aandoening. Dat geldt voor degene met schizofrenie, als ook voor de naaste omgeving. Dit wordt cognitieve gedragstherapie (cgt) genoemd. Behandelaar en cliënt kijken samen naar de manier van denken en het gedrag van de patiënt. Hierdoor leert de cliënt inzicht te krijgen in zijn/haar manier van denken en krijgt daardoor meer invloed op het eigen gedrag. Cognitieve gedragstherapie draagt bij aan het herstel en helpt om een terugval te voorkomen.

De partner, het gezin, naaste vrienden kennen de ander (met de schizofrenieklachten) door en door. Zij kunnen veranderingen heel makkelijk signaleren, en het effect van de medicijnen goed bijhouden.

Kwetsbaarheid blijft

Ondanks de medicatie en behandeling blijft iemand met een schizofrenie-achtergrond kwetsbaar voor het ontwikkelen van een nieuwe psychose.

Begeleiding en herstel

De draad van het dagelijks leven weer oppakken na een psychose periode kan lastig zijn. De studie weer oppakken, weer aan het werk, bouwen aan zelfvertrouwen en weer leren vertrouwen op jezelf. Dit gaat stap voor stap. Je zult merken dat lezen, het kunnen onthouden en je concentreren nog best wel lastig kunnen zijn. Door je psychose kunnen mensen van je vervreemd zijn geraakt. Je zult weer sociale contacten moeten gaan aanhalen en opbouwen.
Parnassia Groep helpt je ook daarbij. Vraag je behandelaar naar de mogelijkheden. Ook op school en je werk zullen ze je helpen om te reïntegreren, dus om de draad weer op te pakken. Informeer daar ook naar.