Comorbiditeit

Comorbiditeit

200x200+kind+jeugd+gezin.png

Soms heeft iemand meer dan 1 stoornis. Dit wordt comorbiditeit genoemd. Letterlijk betekent comorbiditeit ‘een ziekte erbij’.

Zo wordt bijvoorbeeld bij een kind met een antisociale gedragsstoornis vaak ook ADHD of autisme (ASS) geconstateerd. Een andere veel voorkomende dubbele stoornis is depressie met angststoornis. Eetstoornissen en depressie zijn ook een veel geconstateerde combinatie van stoornissen.

Comorbiditeit is niet leeftijdsgebonden. Comorbiditeit komt net zo goed voor bij ouderen als bij kinderen.

Op de pagina 'uw probleem' vind je een opsomming van alle stoornissen die we beschrijven. je vindt er specifieke informatie over bijvoorbeeld symptomen, oorzaken en tips per stoornis. Om duidelijk te krijgen ‘wat er allemaal speelt’ bij iemand zal de behandelaar uitvoerig onderzoek doen en tests afnemen. Op basis van die diagnose wordt een behandelplan opgesteld en besproken.